ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

Vitalii O. Voitenko

Анотація


У статті здійснено оцінку цифровізації економіки України шляхом проведення міжнародного порівняльного аналізу за допомогою рейтингів, що характеризують розвиток і ступінь використання комп’ю- терних технологій, інформаційних систем і програмно-інформаційних засобів за показниками ICT Development Index, E-government development index, Global Cybersecurity Index і Digital Competitiveness Ranking. Розглянуто сутність і компонентні складові зазначених міжнародних рейтингів. Визначено країни-лідери у кожному рейтингу, позиції яких співставлені із позицією України. Проведено оцінку динаміки та місця України у міжнародних рейтингах шляхом визначення максимального та мінімального значення, значення індексу України. Систематизовано рейтингові позиції України у міжнародних рейтингах цифровізації економіки.

Ключові слова


економіка; цифрова економіка; цифровізація; цифрова трансформація економіки; рейтинг цифрового розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Digital Competitiveness Ranking. Institute for Management Development. https://www.imd.org/research-knowledge/articles/the-imd-world-digital-competitivenessranking/ (accessed: 10.07.2020)

E-Government Development Index (EGDI). United Nations. https://publicadmi- nistration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index (accessed: 10.07.2020)

Global Cybersecurity Index. International Telecommunication Union. https://www.itu.int/ en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (accessed: 10.07.2020)

The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. International Telecommunication Union.https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ publications/mis/methodology.aspx (accessed: 10.07.2020)

Lazebnyk, L.L., and V. O. Voitenko.«Sutnist, osoblyvosti ta parametry cyfrovoyi ekonomiky» [The essence, features and parameters of the digital economy]. Ekonomichnyj visnyk Nacionalnogo girnychogo universytetu Vol. 1, no. 69 (2020): 22-29. doi: https://doi.org/10.33271/ev/69.022 [in Ukrainian].

Paianok, T. M., and L. A. Zadorozhnya. «Rejtyngova ocinka Ukrayiny v mizhna- rodnomu seredovyshhi.» [Rating assessment of Ukraine in the international environment]. Finansy Ukrayiny 5 (2014): 48-60 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua