Редакційний штат

Редактори

Олена Миколаївна Гребешкова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Inna Riepina Інна Миколаївна Рєпіна, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", Ukraine

Редактор розділу

Олена Феліксівна Михайленко, Collaboritsi.com Consulting, Canada