Редакційний штат

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна – головний редактор, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: розвиток бізнесу, лідерство та партнерство в бізнесі, стратегічний менеджмент, проектний менеджмент, змішане навчання.
Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar
e-mailgrebeshkova@kneu.edu.ua

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна – заступник головного редактора, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: управлінський консалтинг, стратегічний розвиток компаній, аналіз проектів, процесне управління, проектне управління, бізнес-моделювання.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: veronika.verba@kneu.ua

БАЛЕЖЕНТІС Альвідас (Baležentis Alvydas) – доктор соціальних наук, професор, Mykolas Romeris University (Литва).
Сфера інтересів: розвиток регіонів та галузей.
Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar 
e-mail: a.balezentis@mruni.eu

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович – декан факультету економіки та управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: стратегічний менеджмент, організаційний розвиток підприємства, управління освітнім процесом в закладах вищої освіти, системи взаємодії між освітою та бізнесом.
Персональні ідентифікатори: Google Scholar 
e-mail: oleksandr.vostyakov@kneu.ua

ДЗЮРАХ Юрій Михайлович – доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор філософії (публічне управління та адміністрування), доцент (м. Львів, Україна).
Сфера інтересів: управління економічними ризиками, державне регулювання інвестиційної діяльності, управління інноваційними процесами.
Персональні ідентифікатори: ORCID; Google Scholar
e-mail: yurii.m.dziurakh@lpnu.ua

ДРУГОВ Олексій Олександрович – заступник директора Tech StartUp School Національного університету "Львівська політехніка", професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету "Львівська Політехніка", доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна).
Сфера інтересів: інтелектуалізація економіки, фінансові технології, розвиток системи вищої освіти і науки.
Персональні ідентифікатори: ORCID IDGoogle Scholar
e-mail: oleksiy.druhov@gmail.com

ЄЛОНЕК Дорота (Jelonek Dorota) – декан факультету менеджменту Політехнічного Університету Ченстохова, доктор економічних наук, доцент (м. Ченстохова, Республіка Польща).
Сфера інтересів: управлінські інформаційні системи, управління процесами, інновації, відкриті інновації, ІКТ в управлінні.
Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDResearch GateGoogle Scholar
e-mail: dorota.jelonek@wz.pcz.pl

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Лариса Михайлівна – професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: збалансованість економічного розвитку держави; інтеграція науки, освіти та виробництва; стратегування в державному управлінні національної економіки; інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: larysa.yemelianenko@kneu.ua

КИЗЕНКО Олена Олександрівна – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: стратегічний контролінг на підприємстві; система управління витратами компанії; трансформація системи бюджетування підприємств в цифровій економіці; аналітика і прогнозування в бізнесі; корпоративне підприємництво.
Персональні ідентифікатори: ORCID; Scopus IDGoogle Scholar
e-mail: olena.kyzenko@kneu.ua

КИРИЛЕНКО Володимир Іванович – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: інвестиційна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна економіка, методологія економічної теорії, мікроекономіка.
Персональні ідентифікатори: Google Scholar
e-mail: volodymyr.kyrylenko@kneu.ua

КУДІНОВА Алевтина Віталіївна – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: підприємницька діяльність, особливості взаємозв’язку культури та економічного розвитку, відносини споживання в умовах глобальної економіки.
Персональні ідентифікатори: Google Scholar
e-mail: avkudinova@ukr.net 

КУКОБА Володимир Павлович – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: організаційне проектування підприємств, антикризове управління підприємством, оцінювання організаційного рівня.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: volodymyr.kukoba@kneu.ua

ЛІФІНЦЕВ Денис Сергійович – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: крос-культурні комунікації, крос-культурний менеджмент.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: denys.lifintsev@kneu.ua

МАЛИЙ Іван Йосипович – проіесор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: антикризове управління національною економікою, державне та регіональне  управління, макроекономічне оцінювання бізнес-середовища.
Персональні ідентифікатори: Google Scholar
e-mail: ivan.malyi@kneu.ua

МИХАЙЛЕНКО Олена Феліксівна – кандидат економічних наук, доцент, Vistas Canada Consulting (Канада).
Сфера інтересів: трансформативне навчання, цифрове навчання, культурні виміри, культура і економіка, креативна економіка.
Персональні ідентифікатори:
ORCID; ScopusGoogle Scholar
e-mail:
olena.mykhailenko@collaboritsi.com

ОЛЕКСЮК Олексій Іванович – завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: результативність підприємства, економічна безпека бізнесу.
Персональні ідентифікатори: ORCID; Google Scholar
e-mail: oleksiuk@kneu.edu.ua

ОТЕНКО Ірина Павлівна – завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України (м. Харків, Україна).
Сфера інтересів: стратегічний потенціал підприємства, організаційні знання і компетентності підприємства, стратегічні зміни, державне регулювання економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: kafecan@hneu.edu.ua

РЄПІНА Інна Миколаївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: управління підприємницьким потенціалом і розвитком підприємства; інноватика та інтелектуальна власність; управління активами суб’єктів господарювання; управління вартістю бізнесу.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: inna.riepina@kneu.ua

СТРЕЛКОВСКІ Вадим (Strielkowski Wadim) – професор Празької бізнес-школи та викладач-дослідник Каліфорнійського університету в Берклі, доктор філософії (PhD) (м. Прага, Чеська Республіка).
Сфера інтересів: енергетика та економіка, економіка туризму, економіка праці, інженерна економіка, економіка міграції, наукометрія, бібліометрія та альметрія.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail: strielkowski@cantab.net

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна – професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: антикризове, стратегічне, корпоративне управління суб'єктами господарювання різних організаційно-правових форм.
Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar
e-mail:  zoia.shershnova@kneu.ua

ШИПУЛІНА Юлія Сергіївна – професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «Харсківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор (м. Харків, Україна).
Сфера інтересів: інновації, інноваційна культура, web-культура, інтернет-маркетинг.
Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar
e-mailshypulina.j@gmail.com

МАЛЯРЧУК Ольга Георгіївна – відповідальний секретар редколегії, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
Сфера інтересів: обґрунтування та реалізація стратегічних рішень на підприємстві; корпоративне підприємництво; управління витратами на підприємстві; корпоративна соціальна відповідальність в бізнесі.
Персональні ідентифікатори: ORCID; Scopus IDGoogle Scholar
e-mailolha.maliarchuk@kneu.ua