Про журнал

Збірник "Стратегія економічного розвитку України" - фахове наукове видання категорії "Б", в якому публікуються статті за спеціальностями: 015 «Професійна освіта» (економіка); 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини».

Основними цілями збірника є публікація результатів наукових досліджень у сферах розвитку економіки та підприємництва, теорії стратегії та практики стратегічного менеджменту, менеджменту інновацій та інвестицій, розвитку регіонів та галузей, прогнозування та державного регулювання економіки, бізнес-освіти.

Наукометричні бази та каталоги

Поточний номер

Том 51 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи удосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Опубліковано: 2023-03-04

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Переглянути всі випуски

e-mail: sedu@kneu.ua