ЦИФРОВІ ВАЛЮТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Сергій Іванович Ходакевич ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8951-2605
  • Катерина Олександрівна Пономаренко ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1069-4881
  • Світлана Володимирівна Урванцева ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0632-0190

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.071.081

Ключові слова:

цифрові валюти центральних банків, криптовалюта, цифровий гаманець, монетарна політика, фінансова інклюзія

Анотація

Прискорення цифровізації через пандемію суттєво вплинуло на розробку власних цифрових валют центральними банками. Цифрова валюта може стати зручним додатковим засобом розрахунку, в тому числі на віддалених, малонаселених і важкодоступних територіях, де доступ до фінансової інфраструктури обмежений. Завдяки цифровим валютам може зрости показник фінансової інклюзії серед населення. Цифрові валюти можуть стати стимулом для інновацій не тільки в сфері роздрібних платежів, а і в інших сферах, що сприятиме розвитку цифрової та безготівкової економіки в Україні. Впровадження цифрової валюти скорочуватиме ланцюжок посередників при платежах, що не тільки здешевить такі ланцюжки, а й зробить швидше, простіше і безпечніше платежі як такі. 

У рамках дослідження розкривається суть та особливості цифрової валюти центральних банків, розглядаються перспективи її впровадження для різних соціально-економічних умов. Висвітлено світовий досвід  центральних банків, які досліджували можливість випуску власних цифрових валют. З використанням системно-структурного аналізу авторами виявлено підходи щодо розуміння поняття «цифрова валюта центрального банку». Ідентифіковано можливі вигоди впровадження цифрових валют, що посилюють трансмісійний механізм грошово-кредитної політики. Акцентовано увагу на можлиивостях цифрових валют як інноваційного платіжного інструменту для фінансової інклюзії суспільства. Доведено, що створення роздрібних цифрових валют центральних банків може нести ризики для фінансової стабільності, які можна мінімізувати архітектурою системи центральних валют.

Біографії авторів

Сергій Іванович Ходакевич , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

канд. екон. наук, доцент, кафедра банківської справи та страхування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  (м. Київ, Україна)

Катерина Олександрівна Пономаренко , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

магістрантка,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Світлана Володимирівна Урванцева , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

канд. екон. наук, доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Посилання

Shapoval, Yuliia. “Tsyfrovi valiuty tsentralnykh bankiv: dosvid pilotnykh proiektiv ta vysnovky dlia NBU”. [“Digital currencies of central banks: experience of pilot projects and conclusions for the NBU”]. Ekonomika i prohnozuvannia 4 (2020): 103-121. http://eip.org.ua/docs/EP_20_4_103_uk.pdf (accessed 18.05.2022). [in Ukranian].

Hrytsai, S. O. “Tsyfrova hryvnia — stanovlennia”. [“Digital hryvnia – development”]. Aktualni problemy polityky 69 (2022): 138-143. http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/18191/ %d0 %a1. %20 %d0 %9e. %20 %d0 %93 %d1 %80 %d0 %b8 %d1 %86 %d0 %b0 %d0 %b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 18.05.2022). [in Ukranian].

Shkliar, A. I. “Rozvytok tsyfrovykh valiut tsentral’nykh bankiv i stavlennia kliuchovykh tsentral’nykh bankiv do ikh vprovadzhennia”. [“The development of digital currencies of central banks and the attitude of key central banks to their implementation”]. Ukrainskyi sotsium 1, no. 72 (2020): 123-137. DOI:10.15407/socium2020.01.123. [in Ukranian].

Meaning, J., Dyson, B., Barker, J., and Clayton, E. “Broadening narrow money: monetary policy with a central bank digital currency”. Bank of England Staff Working Paper 724 (2018).

Ward, O., Rochemont, S. “Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC)”. Institute and Faculty of Actuaries (2019). https://www.actuaries.org.uk/ (accessed 18.05.2022).

Kutsevol, M. A. “Poniattia ta ekonomichna pryroda kryptovaliuty”. [“Concept and economic nature of cryptocurrenc”]. http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/ (accessed 18.05.2022). [in Ukranian].

Rise of the central bank digital currencies: drivers, approaches and technologies. BIS (2020). https://www.bis.org/publ/work880.htm (accessed 18.05.2022).

MVF pryzyvaet tsentrobanky vypuskat’ tsyfrovuiu valiutu. [The IMF urges central banks to issue digital currency]. https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46205986 (accessed 18.05.2022). [in Russian].

Analytycheskaia zapyska «Tsyfrovoj rubl’». [Analytical note "Digital Ruble"]. https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble (accessed 18.05.2022). [in Russian].

Analytical Report on the E-hryvnia Pilot Project. https://bank.gov.ua/en/news/all/e-hryvnia (accessed 18.05.2022).

Tsyfrovaia valiuta tsentral’nykh bankov: myrovoy̆ opyt. [Digital currency of central banks: world experience]. https://econs.online/articles/regulirovanie/tsifrovaya-valyuta-tsentralnykh-bankov-mirovoy-opyt/ (accessed 18.05.2022). [in Russian].

Zatochnaia, A. D. “Analyz pravovoho rehulyrovanyia tsyfrovykh valiut: Rossyia y osnovnye myrovye iurysdyktsyy”. [“Analysis of legal regulation of digital currencies: Russia and international jurisdictions”]. Pravo y hosudarstvo: teoryia y praktyka 5, no.161 (2018): 92-100.

Analitychna zapyska za rezul’tatamy pilotnoho proektu «E-hryvnia». [Analytical note on the results of the "E-hryvnia" pilot project]. National Bank of Ukraine (2019). https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Analitichna_zapiska_E-grivnya.pdf?v=4 (accessed 18.05.2022). [in Ukrainian].

Kytay̆ zapustyl testyrovanye svoey̆ tsyfrovoy̆ valiuty. [China launched testing of its digital currency]. https://habr.com/ru/news/t/498306/ (accessed 18.05.2022). [in Russian].

Stadnyk, V. A., and Osliak, B. O. “O nekotorykh aspektakh evropey̆skoho rehulyrovanyia rynka tsyfrovykh valiut”. [“On some aspects of European regulation of the digital currency market”]. Materials of the II International Scientific and Practical Conference "Economics and management of national economy: genesis, current state and prospects of development, (2018): 342-346. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37016339 (accessed 18.05.2022). [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів