ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Сергій Іванович Дем’яненко ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6357-5651

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.082.093

Ключові слова:

стратегія, сільськогосподарська земля, система землеробства, гумус

Анотація

В статті розглянуто проблемні питання використання сільськогосподарської землі в Україні. Проаналізовано вплив систем землеробства, глобального потепління, зокрема підвищення температури повітря, розподілу опадів за місяцями та виникнення посух, на використання сільськогосподарської землі аграрними підприємствами. Наведено розрахунок балансу гумусу на прикладі аграрних підприємств Чернігівської області та зроблено висновок про його дефіцит. Запропоновано напрямки заходів в рамках екологічної стратегії використання сільськогосподарської землі в Україні які передбачають використання систем органічного та безплужного землеробства, збільшення використання органічних добрив, впровадження систем зрошення та здійснення інших заходів з раціонального використання землі й підвищення її родючості.

Біографія автора

Сергій Іванович Дем’яненко , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (м. Київ, Україна)

Посилання

Baiuk, M. I., Voit, M. I., and Muzyka M. V. Zemelna reforma ta shliakhy yii real-izatsii. [Land reform and ways to implement it]. Khmelnytskyi: Tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, derzhavnykh pidpryiemstv, ustanov i orhanizatsii. 2012. [in Ukrainian].

Zanuda, Anastasiia. Zemlia Ukrainy: skilky yii, komu nalezhyt i khto na nii pratsiuie. [Land of Ukraine: how much it is, who owns it and who works on it]. https://www.bbc.com/ukrainian/features-50223336 (accessed 25.04.2022) [in Ukrainian].

Dvoretskyi, A. M. “Vidnovlennia vartosti rodiuchosti zemli ahrarnykh pidpryiem-stv”. [“Restoration of the value of land fertility of agricultural enterprises”]. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. Kyiv: KNEU, 2012. [in Ukrainian].

Demianenko, S. I., and Dvoretskyi, A. M. “Enerhetychni aspekty otsiniuvannia vartosti vidnovlennia rodiuchosti rilli”. [“Energy aspects of estimating the cost of re-storing arable fertility”]. Aktualni problemy ekonomiky 7 (2011): 75-83. [in Ukrainian].

Dynamichna infohrafika AhroPohoda Ukrainy 2015-2021 rr. [Dynamic in-fographics of AgroPogoda of Ukraine 2015-2021]. https://superagronom.com/multimedia/infographics/60-dinamichna-infografika-agropogoda-ukrayini-2015-2020-rr (accessed 28.04.2022) [in Ukrainian].

Fomichov, M. V. “Klimatychni zminy yak chynnyk vplyvu na diialnist ahrarnykh pidpryiemstv ta rozshyrennia zroshuvalnykh system Ukrainy”. [“Climate change as a factor influencing the activities of agricultural enterprises and the expansion of irriga-tion systems in Ukraine”]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Ser. Ekonomi-ka, Vol. 1(53) (2019): 125-132. [in Ukrainian].

Lialko, V. I., Yelistratova, L. O., Kulbida, M. I., Apostolov, O. A., and Ba-rabash, M. B. “Osoblyvosti zmin klimatu v Ukraini na kinets XX – pochatok XXI st. za nazemnymy ta suputnykovymy danymy”. [“Features of climate change in Ukraine at the end of XX - beginning of XXI century. according to terrestrial and satellite data”]. Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli 6 (2015): 40 – 43. [in Ukrainian].

Osadchyi, V. I. Dynamika temperatury povitria v Ukraini za period instrumental-nykh meteorolohichnykh sposterezhen. [Dynamics of air temperature in Ukraine during the period of instrumental meteorological observations]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2013. [in Ukrainian].

Peiretty, Roberto A. No-till. Uluchsheniye funktsyonirovaniya pochvy i sokhraneniye vlagy. Zerno (2011). https://www.zerno-ua.com/journals/2011/avgust-2011-god/no-till-uluchshenie-funkcionirovaniya-pochvy-i-sohranenie-vlagi/ (accessed 28.04.2022) [in Russian].

Nahirniak, T. B., Hrabovskyi, R. S., and Hrytsyna, M. R. “Ekoloho-ekonomichni aspekty ratsionalnoho vykorystannia i okhorony zemelnykh resursiv v Ukraini”. [“Eco-logical and economic aspects of rational use and protection of land resources in Ukraine”]. Naukovyi visnyk LNUVMB imeni S. Z. Gzhytskoho, T. 19, No. 79 (2017): 111-116. https://core.ac.uk/download/pdf/235836907.pdf (accessed 30.04.2022) [in Ukrainian].

Tarariko, O. H., Ilienko, T. V., and Kuchma, T. L. “Vplyv zmin klimatu na produktyvnist ta valovi zbory zernovykh kultur: analiz ta prohnoz”. [“Influence of cli-mate change on productivity and gross harvest of grain crops: analysis and forecast”]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal 1 (2016): 14-22. [in Ukrainian].

Lanker, S., and von Cramon-Taubadel, S. “Efficiency analysis of organic farming systems – an overview on joint topics, results and conclusions”. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, spets. vyp.: u 2 ch. Orhanizatsiino pravovi formy ahropromyslovykh formuvan: stan, perspektyvy ta vplyv na rozvytok silskykh terytorii. Kyiv: KNEU, 2011: 11-32. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Розвиток секторів і галузей економіки