ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Вікторія Валеріївна Ліщинська ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6185-3953

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.118.134

Ключові слова:

ресурси, ресурсний потенціал, хлібопекарська промисловість, хлібопекарські підприємства, ринок хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання

Анотація

Об’єктом дослідження є процеси формування, оцінки та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад, методичних підходів і прикладних аспектів оцінки ресурсного потенціалу. Основним завдання дослідження було розробка методичних і практичних рекомендацій щодо оцінки ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської галузі України. Для реалізації дослідницьких завдань використано наукові методи теоретичного та емпіричного дослідження. В результаті проведеного дослідження виявлено основні тенденції розвитку хлібопекарської промисловості України, здійснено діагностику конкурентної ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання. Визначено основні складові ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств, проведено його оцінку і аналіз. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності використання ресурсів хлібопекарських підприємств на основі комплексної діагностики ресурсного потенціалу. За результатами розрахунків узагальненого показника ресурсного потенціалу виділено три групи підприємств: з високим, середнім та  низьким рівнями ресурсного потенціалу.

Біографія автора

Вікторія Валеріївна Ліщинська , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

канд. екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Посилання

Barney, J. “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management 17 (1) (1991): 99-120.

Teece, D. “Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance”. Strategic Management Journal 28 (2007): 1319-1350.

Hrynova, V., and Salun, M. Optymizatsiia vartosti skladovykh resursnoho potent-sialu pidpryiemstva. [Optimization of the cost of components of the resource potential of the enterprise]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 2015. [in Ukrainian].

Krasnokutska, N. S. Upravlinnia potentsialom torhivelnoho pidpryiemstva. [Man-agement of the potential of a commercial enterprise]. Kharkiv: KhDUKhT, 2012. [in Ukrainian].

Fedonin, O. S., Riepina, I. M., and Oleksiuk, O. I. Potentsial pidpryiemstva: for-muvannia ta otsinka. [Potential of the enterprise: formation and evaluation]. Kyiv: KNEU, 2009. [in Ukrainian].

Shvydanenko, H. Upravlinnia resursamy pidpryiemstva. [Management of enter-prise resources]. Kyiv: KNEU, 2014. [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Website of the State Statistics Ser-vice of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2020 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2020]. http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2019 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2019]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (ac-cessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2017 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2017]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2016 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2016]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2015]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2010 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2010]. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Bokii, O. Otsinka dynamiky i stanu promyslovoho vyrobnytstva khlibobulo-chnoi ta boroshnianoi produktsii [Assessment of the dynamics and state of industrial production of bakery and flour products]. https://vap.org.ua/reviews/ocinka-dinamiki-i-stanu-promislovogo-virobnictva-hlibobulochnoi-ta-boroshnjanoi-produkcii. (accessed 20.01.2022) [in Ukrainian].

Lishchynska, V. Polivariantnist konkurentnoi stratehii pidpryiemstva: formu-vannia ta vybir. [Multivariate enterprise competitive strategy: formation and choice – Dissertation]. Kyiv, 2020. [in Ukrainian].

Lishchynska, V. Polivariantnist konkurentnoi stratehii pidpryiemstva: formu-vannia ta vybir. [Multivariate enterprise competitive strategy: formation and choice – Manuscript]. Kyiv, 2020. [in Ukrainian].

Smolin, I. Stratehichne planuvannia rozvytku orhanizatsii. [Strategic planning of organization development]. Kyiv : KNTEU, 2004. [in Ukrainian].

Vasylyk, N. “Otsinka efektyvnosti upravlinnia resursnym potentsialom pidpry-iemstva”. [Estimation of efficiency of management of resource potential of the enter-prise]. Ekonomichnyi analiz 28(3) (2018): 154-161. [in Ukrainian].

Richna finansova zvitnist emitentiv tsinnykh paperiv na ofitsiinomu saiti Ahentstva z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy. [Annual financial statements of securities issuers on the official website of the Stock Market Infrastruc-ture Development Agency of Ukraine]. http://www.smida.gov.ua (accessed 20.01.2022). [in Ukrainian].

Zahalnodostupna informatsiina baza danykh Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pro rynok tsinnykh paperiv [Public information database of the National Securities and Stock Market Commission on the securities market]. http://stockmarket.gov.ua (accessed 20.01.2022). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Номер

Розділ

Розвиток секторів і галузей економіки