ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Автор(и)

  • Віталій Ярославович Паздрій Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5713-282X

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2022.51.076.091

Ключові слова:

економічна модель, заклад освіти, освітня екосистема, економічне середовище, процесний підхід, бізнес-моделювання

Анотація

У статті проаналізовано економічну модель освітнього закладу та можливі шляхи її трансформування в контексті євроінтеграції післявоєнної доби. Авторську економічну модель розроблено на основі класичної моделі підприємства, з адаптацією під умови існування освітнього закладу. Зіставлено основні економічні процеси в бізнесі й закладі освіти (виробництва/надання послуг, маркетингу, забезпечення спроможності, організації фінансової системи). Показано, як саме мають інтегруватися зусилля освітян, держави, ринку й бізнесу для формування економічної освітньої екосистеми. Визначено сутність ціннісної пропозиції освітнього закладу як основи його унікального бренду. Окреслено шляхи адаптаційної зміни процесів функціонування освітнього закладу з використанням економічних підходів. Запропоновано комплекс аналітичних бізнес-інструментів для діагностики економічних моделей функціонування закладів освіти. 

Біографія автора

Віталій Ярославович Паздрій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництв

Посилання

Proiekt planu vidnovlennia Ukrainy. [The draft plan for the recovery of Ukraine.]. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozvytok ekonomiky» (2022). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-anddevelopment.pdf (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Caplan, B. Economic Models of Education: A Typology for Future Reference. Econlog. URL: https://www.econlib.org/archives/2012/10/economic_models_1.html (accessed 15.10.2022).

Paulson, M. B., and Toutkoushian, R. K. “Economic Models and Policy Analysis in Higher Education: A Diagrammatic Exposition”. Higher Education: հandbook of theory and research Vol. XXIII (2008): 1–48.

Elgar, E. Economic Principles for Education. Theory and Evidence. Edward Elgar Publishing (2000). https://www.e-elgar.com/shop/gbp/economic-principles-for-education9781840644449.html (accessed 15.10.2022).

Lukianenko, D. H., Antoniuk, L. L. (ed.) Konkurentni modeli upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity. [Competitive models of higher education quality management]. Kyiv: KNEU, 2018 [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [About education. Law of Ukraine] № 2145-VIII 05.09.2017. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy [About complete general secondary education. Law of Ukraine]. № 463-IX 16.01.2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Pro fakhovu peredvyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [About professional preliminary education. Law of Ukraine] № 2745-VIIІ 06.06.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19/print (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Doslidno-eksperymentalna robota vseukrainskoho rivnia za temoiu: «Rozvytok biznesosvity v Ukraini yak element derzhavnoi polityky spryiannia rozvytku pidpryiemnytstva». [Research and experimental work at the all-Ukrainian level on the topic: "Development of business education in Ukraine as an element of the state policy of promoting the development of entrepreneurship."]. Instytut modernizatsii zmistu osvity. https://imzo.gov.ua/osvitniproekti/doslidno-eksperymental-na-robota-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-rozvytokbiznes-osvity-v-ukraini-iak-element-derzhavnoi-polityky-spryiannia-rozvytkupidpryiemnytstva/ (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

V Vseukrainskyi vernisazh-praktykum. [V All-Ukrainian vernissage-workshop.]. Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. https://kneu.edu.ua/ua/events/5_vseukr_versinash_22/ (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

VIII Vseukrainskyi biznes-turnir «Stratehiia firmy-2021». [VIII All-Ukrainian business tournament "Company Strategy-2021"]. Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. https://kneu.edu.ua/ua/news_main/gaergaeg/ (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Pazdrii, V. Ya. Vykorystannia ekonomichnykh symuliatyvnykh tekhnolohii navchannia v osvitnomu protsesi zakladu profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity: spetskurs dlia slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh ta pedahohichnykh kadriv profesiinoi osvity. [The use of economic simulation learning technologies in the educational process of a professional (vocational and technical) education institution: a special course for students of advanced training courses for managerial and pedagogical staff of professional education]. Kyiv: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2021 [in Ukrainian].

Pazdrii, V. Ya. Vykorystannia analitychnykh biznes-instrumentiv u zakladi osvity. [Use of analytical business tools in an educational institution]. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30653/Sedu_19_44_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Pazdrii, V. Ya. Vykorystannia SWOT-analizu v zakladakh osvity yak element formuvannia pidpryiemnytskoho seredovyshcha. [The use of SWOT analysis in educational institutions as an element of the formation of the entrepreneurial environment]. URL: https://www.ibe.co.ua/forum/sekciya-1/pazdriy-v-vikoristannya-swot-analizu-uzakladah-osviti-yak-element-formuvannya-pidpriiemnickogo-seredovishcha (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Nalivayko, A. P. Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise strategy]. Kyiv: KNEU, 2016. [in Ukrainian].

Purii, H. M., and Kuznetsova, M. B. Konkurentospromozhnist zakladiv vyshchoi osvity: sutnist ta osnovni faktory yii zabezpechennia. [“Competitiveness of higher education institutions: the essence and main factors of its support”]. Economy and the state 10 (2022): 151-154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-04

Номер

Розділ

Теорія і практика стратегічного управління