ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

  • Євгеній Васильович Редзюк ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5592-5121

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2023.53.063.077

Ключові слова:

кластери, розвиток кластерної економіки, підприємництво, підприємницьке середовище, інфраструктура підприємницького середовища, державне регулювання бізнесу

Анотація

Існуючий стан і виклики міжнародних економічних відносин (посилення конкуренції, інтелектуалізація та технологізація виробничо-комерційних процесів, ковідні обмеження, світова економічна турбулентність, висока інфляція і нестабільність фінансових ринків в більшості країн світу, регіональні виклики, а також головне — війна з рф) вимагають розбудови відповідної і сучасної інфраструктури в Україні, яка б ефективно стимулювала вітчизняний підприємницький сектор до стабільного та конкурентоспроможного зростання. Автором проаналізовано інфраструктуру підприємницького середовища, виявлено провідну роль державного регулювання, інформатизації, мережевої взаємопов’язаності та системності інноваційних процесів в економіці. Досліджено проблеми інфраструктурного забезпечення підприємницького середовища України. Зазначено, що в Україні залишається структурно незбалансована сировинно орієнтована економіка старопромислових районів зі значними накопиченими проблемами, особливо це стосується старопромислових регіонів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська області). Автором проаналізовано і виявлено провідні фактори системного розвитку на основі кластерів. Запропоновано сформувати оновлену стратегію розвитку пріоритетних сфер діяльності для економіки України з урахуванням існуючих викликів військового характеру, стану соціальної і підприємницької сфер, інфраструктурної складової. На основі оновленої стратегії соціально-економічного розвитку України автором запропоновано створити нові і трансформувати існуючі кластери. Представлено й обґрунтовано 14 пріоритетних стратегічно орієнтованих кластерів економічного розвитку України, що структурно покращують національну економіку. Важливим у формуванні кластерної економіки нового типу в Україні є те, щоб на державному рівні забезпечувались умови і стимули для синергії різних бізнес-структур, освітніх закладів та інноваційних центрів. Надважливою складовою реалізації цієї програми розвитку є системні інвестиції в людський капітал та підготовка кваліфікованих кадрів під реальні та перспективні потреби ринку. Також кластерна економіка нового типу в Україні потребує наявності відповідальної державницької еліти та інститутів, що формують прозору політику соціально-економічного розвитку країни, поступово розвиваючи і стимулюючи потенціал нації. 

Біографія автора

Євгеній Васильович Редзюк , ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (Київ, Україна)

Посилання

Leibenstein, H. Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. New York. 1957. P. 132–134.

Nurkse, R. Equilibrium and Growth in the World Economy. Cambridge. 1961.

Meier, G.M., Seers D. Paul, Rosenstein-Rodan R. Pioneers of Development. 1984. http://www.rrojasdatabank.info/pioneers8a.pdf

Dovhal, O. A. „Ekonomichnyi protektsionizm: analiz svitovoho dosvidu”. Visn. Khark. nats. un-tu im. V. N. Karazina. Ekonomichna seriia 564 (2002): Р. 220–222. [in Ukrainian].

Evenett, S.J., Fritz, J. The Tide Turns? Trade, Protectionism, and Slowing Global Growth. London: CEPR Press, 2015. 214 р.

Lukianenko, D. H. Mizhnarodna ekonomika. Kyiv: KNEU, 2014. [in Ukrainian].

Maksimtsova, M.M., Horfinkelia V.Ia. Menedzhment maloho biznesu. M.: Vuzivskyi pidruchnyk. 2007. 269 р. [in Russian].

Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. N.Y.: The Free Press, 1990, Palgrave Tenth Edition, 1998.

Mokii, A. I., Antoniuk D. A. “Rozvytok instytutsionalnoi infrastruktury biznesu velykykh mist staropromyslovykh rehioniv”. Sots.-ek. problemy suchas. periodu Ukrainy. Vyp. 2(100) (2013): 131–138 [in Ukrainian].

Ryneiska, L.S. „Klastery u suchasnii hlobalnii ekonomitsi”. Efektyvna ekonomika 5 (2016). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971 [in Ukrainian].

Lenchuk, E. B., Vlaskyn H. A. Klasternyi podkhod v stratehyy innovatsyonnoho razvytyia zarubezhnыkh stran. Ekonomycheskyi portal. http://institutiones.com/strategies/1928 [in Russian].

Svitovi klastery: Stanovlennia svitovykh klasteriv. Ucluster. https://ucluster.org/universitet/klastery-svit/ [in Ukrainian].

Ovcharenko, L. “Deiaki pytannia stanovlennia innovatsiinoho pidpryiemnytstva”. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika 41 (2000): 23–26 [in Ukrainian].

Heiets, V. M. “Instytutsiina obumovlenist innovatsiinykh protsesiv u promyslovomu rozvytku Ukrainy”. Ekonomika Ukrainy 12 (2014): 4-19 [in Ukrainian].

Redziuk, Y. V. “Mistseve samovriaduvannia yak faktor vidbudovy ukrainskoi ekonomiky”. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku 2/30 (2023): 57–71 [in Ukrainian].

Redziuk, Y. “State, problems and factors inhibiting the development of business activity in Ukraine”. Strategy of Economic Development of Ukraine, 51 (2023): 35–49. https://doi.org/10.33111/sedu.2022.51.035.049 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-16

Як цитувати

Редзюк , Є. В. (2024). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Стратегія економічного розвитку України, 53, 63–77. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.53.063.077

Номер

Розділ

Теорія і практика стратегічного управління