РОЗВИТОК ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Олексій Михайлович Мельник Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7162-3462
  • Сергій Володимирович Кульбачний Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6556-2379
  • Максим Миколайович Руженський Національний транспортний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8034-1790

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2023.53.089.105

Ключові слова:

монетарна політика, грошово-кредитна сфера, грошова маса, грошова база, облікова (ключова) ставка, інфляція, державний бюджет, інструменти монетарної політики

Анотація

Розглянуто умови функціонування грошово-кредитної галузі України в умовах воєнного стану. Дослідженням встановлено, що зменшення надходжень до державного бюджету пов’язано із втратою ресурсів: матеріальних, інфраструктурних, інвестиційних та людських. Ці втрати було компенсовано переважно завдяки надходженням від міжнародних донорів, що дало можливість втримати економіку України у стабільному стані та завадило дестабілізації банківської системи. Визначено, що основним інструментом грошово-кредитної політики України є облікова ставка, формування якої залежить від загального стану економіки та рівня ділової активності, що впливає на розмір надходжень до бюджету. Застосування державного регулювання валютних операцій дозволило банківській системі зберегти платоспроможність. Отримані в дослідженні результати дозволили сформувати перспективи розвитку грошово-кредитної сфери України, які полягають у відновленні операцій з валютою без застосування адміністративних обмежень, а також залежатимуть від того, як довго триватиме період закінчення бойових дій в Україні. Оцінка макроекономічних показників та тенденцій їх змін дозволить з більшою ймовірністю прогнозувати стан грошово-кредитної сфери в Україні. 

Біографії авторів

Олексій Михайлович Мельник , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор екон. наук, професор кафедри економічної теорії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)

Сергій Володимирович Кульбачний , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)

Максим Миколайович Руженський , Національний транспортний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет (Київ, Україна)

Посилання

Bloh Bohdana Danylyshyna — 14 lypnia 2022, 17:24. [Bohdan Danylyshyn’s blog — July 14, 2022, 5:24 p.m.]. https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/523177_viprobuvannya_viynoyu_situatsii.html (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Hroshovyi rynok. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. [Money market. Official website of the National Bank of Ukraine.]. https://bank.gov.ua/ua/markets/money-market (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Hudzovata, O. O. “Svitovyi dosvid zastosuvannia monetarnoho instrumentariiu dlia vprovadzhennia efektyvnoi derzhavnoi polityky funktsionuvannia hroshovo-kredytnoi sfery”. [“World experience in the use of monetary instruments for the implementation of an effective state policy for the functioning of the monetary and credit sphere”]. Infrastruktura rynku 2 (2016): 269–273 (in Ukrainian).

Dziubliuk O. V. Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti. [Theory and practice of money circulation and banking in conditions of global financial instability]. Ternopil.: FOP Osadtsa Yu. V., 2017. (in Ukrainian).

Kaletnik, H. M., A. H. Mazur, O. H. Kubai, H. M. Kaletnik, (eds). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky. [State regulation of the economy: teaching. manual]. Kyiv, 2011. (in Ukrainian).

Kovalenko, V. V. “Hroshovo-kredytna polityka ta yii vplyv na podolannia strukturnykh dysbalansiv ekonomiky Ukrainy”. [“Monetary and credit policy and its impact on overcoming structural imbalances in the economy of Ukraine. Global and national economic problems”]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 12 (2016): 445–449. http://www.global-national.in.ua/archive/12-2016/93.pdf (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Kovalenko, M. “Strukturne posylennia derzhavnoho upravlinnia u konteksti modernizatsii bankivskoho rehuliuvannia ta nahliadu”. [“Structural strengthening of state administration in the context of modernization of banking regulation and supervision”]. Demokratychne vriaduvannia 9 (2012). URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik9/ fail/Kovalenko.pdf (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Kremen, V. M., Kremen O. I., Huliaieva L. P. “Rol bankivskoho kredytuvannia u rozvytku ekonomiky Ukrainy”. [“The role of bank lending in the development of the economy of Ukraine”]. Problems of the economy 3(45) (2020): 176–183. (in Ukrainian).

Lysenkov, Yu. M., Korotka, T. A. Hroshovo-kredytni systemy zarubizhnykh krain. [Monetary and credit systems of foreign countries]. Kyiv: Zovnishnia torhivlia, 2012. (in Ukrainian).

Liutyi, I. O., Yurchuk, O. M. Bankivski instytuty v umovakh hlobalizatsii rynku finansovykh posluh. [Banking institutions in the conditions of globalization of the financial services market]. Kyiv: Znannia, 2011. (in Ukrainian).

Makroekonomichni pokaznyky. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. [Macroeconomic indicators. Official website of the National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Nieizviestna, O. V., Hryhoruk, A. A., Lytvyn, L. M. “Modern instruments for supporting the financial stability of Ukraine in conditions of waritime”. Ekonomika ta suspilstvo 39 (2022): 3. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-62 (in Ukrainian).

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na 2022 rik ta serednostrokovu perspektyvu. [Basic principles of monetary policy for 2022 and the medium-term perspective]. Official website of the National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na period voiennoho stanu. [Basic principles of monetary policy for the period of martial law.] Official website of the National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/files/hJTwdIrBPNWeMzk (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. https://ukrstat.gov.ua/ (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

About the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine 679-XIV vid 02.09.2022. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

On the system of guaranteeing deposits of natural persons: Law of Ukraine 4452-VI vid 17.08.2022. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

RBK — Ukraina. Yak vpade ekonomika Ukrainy cherez viinu i chym zapovnyty tsi vtraty. [RBC — Ukraine. How the economy of Ukraine will collapse due to the war and how to compensate for these losses.]. https://www.rbc.ua/ukr/news/tsena-voyny-upadetekonomika-ukrainy-vospolnit-1650305048.html (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Stelmakh, V. S. Hroshovo-kredytna polityka v Ukraini. [Monetary and credit policy in Ukraine]. Kyiv, 2009. (in Ukrainian).

Trush, I. Ye. “Hroshovo-kredytnyi mekhanizm u systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky: teoretychnyi pidkhid do yoho suti”. [“Monetary and credit mechanism in the system of state regulation of the economy: a theoretical approach to its essence”]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky 8 (2015): 1071–1074. URL: http://globalnational.in.ua/archive/8-2015/224.pdf (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Fimiar, S. V. “Osoblyvosti funktsionuvannia kredytnoi systemy Ukrainy: mizhnarodni porivniannia”. [“Peculiarities of functioning of the credit system of Ukraine: international comparisons”]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» 33 (366) (2015): 122–126. (in Ukrainian).

Shmorhai, N.M. Dolaryzatsiia ekonomiky Ukrainy: prychyny, naslidky i shliakhy podolannia. [Dollarization of the Ukrainian economy: causes, consequences and ways to overcome it.]. http://libfor.com/index.php?newsid=161 (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Ahmad, Mahmood, Abdul Majeed, Muhammad Asif Khan, Muhammad Sohaib, and Khurram Shehzad. “Digital financial inclusion and economic growth: Provincial data analysis of China”. China Economic Journal 14 (2021): 291–310.

Altunyan, Armen, Tatiana Kotcofana, and Viktoria Bazzhina. “The impact of economic policy instruments on the conditions of sustainable economic growth”. SHS Web of Conferences 74 (2020): 06003.

Crozet, Matthieu, Julian Hinz, Amrei Stammann, and Joschka Wanner. “Worth the Pain? Firms’ Exporting Behaviour to countries under sanctions”. European Economic Review 134 (2021): 103683.

IMF. World Economic Outlook Database. (2021). https://www.imf.org/en/Publications/WEO (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

Monetization of the Economies as a Priority of the New Monetary Policy in the Face of Economic Sanctions. https://www.mdpi.com/1911-8074/15/3/140/htm (accessed 25.08.2023) (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-16

Як цитувати

Мельник , О. М., Кульбачний , С. В., & Руженський , М. М. (2024). РОЗВИТОК ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Стратегія економічного розвитку України, 53, 89–105. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.53.089.105

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів