СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПАТЕРН РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Гребешкова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна http://orcid.org/0000-0002-6896-3941
  • Сергій Іванович Маринюк ПОГ «Ресурсний центр Безбар’єрна Україна», Україна http://orcid.org/0009-0000-5676-8594
  • Катерина Миколаївна Кондратюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна http://orcid.org/0009-0001-6567-2022

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.017.030

Ключові слова:

соціальне підприємництво, бізнес, економіка, стратегія, інновації, інклюзія, суспільство, розвиток

Анотація

У статті досліджується соціальне підприємництво як стратегічний патерн розвитку української економіки. Автори аналізують сучасний стан соціального підприємництва в Україні, його роль та вплив на вирішення нагальних суспільних проблем, таких як наслідки воєнних дій в Україні, безробіття, нерівність та екологічні виклики. Особливо увага приділяється тому, як соціальні підприємства можуть сприяти стійкому економічному розвитку та соціальній стабільності в умовах постійних економічних та політичних змін. У статті розглядається також міжнародний досвід та рекомендації для розвитку соціального підприємництва, які можуть бути корисними для українського контексту. Робота ґрунтується на аналізі наукової літератури та емпіричних даних, що дозволяє зробити висновок про потенціал соціального підприємництва як ключового елементу  стратегічного розвитку України.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Гребешкова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)

Сергій Іванович Маринюк, ПОГ «Ресурсний центр Безбар’єрна Україна»

комерційний директор ПОГ «Ресурсний центр Безбар’єрна Україна»

Катерина Миколаївна Кондратюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

студентка ОПП «Підприємництво», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Посилання

Carroll, Archie B. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. AMR, 4 (1979): 497–505, https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296.

Yunus, Muhammad. Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. Public Affairs, 2003.

The State of Social Enterprise: A Review of Global Data 2013–2023. World Economic Forum, LifeBank, 2024. https://www.weforum.org/publications/the-state-of-social-enterprisea-review-of-global-data-2013-2023/ (accessed 30.04.2024).

Social entrepreneurship in Ukraine. Green book / Ed. Valery Kokotya. Kyiv, 2020. https://www.prostir.ua/?library=zelena-knyha-sotsialnoho-pidpryjemnytstva-druha-redaktsiya (accessed 30.04.2024).

Development of social entrepreneurship in Ukraine. White book. / Ed. Valery Kokotya. Kyiv, 2020. https://crsp.te.ua/baza-znan/books/more-books (accessed 29.04.2024).

Hrebeshkova, O. “Development of Corporate Social Responsibility Metrics Based on the Stakeholders Theory”. Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. Zarzadzanie Nr 23 t. 2 (2016): 16-26. https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.3.2.02

Hrebeshkova, O. M. “Social projects in education: Ukrainian practice and strategic perspectives”. Social entrepreneurship: theory, practice and international experience: collection. materials of the International science and practice conference, May 18 2018. Kyiv: KNEU, 2018: 42-45.

Hrebeshkova, O., Kondratiuk K. “Social entrepreneurship in security resilience of the economy of ukraine”. Strategy of Economic Development of Ukraine, 53 (2023): 5–18. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.53.005.018.

Davydkova, K., Oberemchuk V. “the conceptual basis of the development of social entrepreneurship and nowadays challenges”. Strategy of Economic Development of Ukraine 51 (2023): 5-18. https://doi.org/10.33111/sedu.2022.51.005.018.

"Ukraine is a state where people come first" - speech by the Minister of Social Policy of Ukraine Oksana Zholnovich at the forum "Ukraine. The year is 2024." February 26, 2024. https://www.msp.gov.ua/news/23567.html (accessed 28.04.2024).

Sociological research: achievements and problems in Ukraine through the eyes of Ukrainians. "Active Group" with the support of "Future Research Foundation". (October 16-25, 2023). https://activegroup.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/211029_problems-andwho-is-to-blame.pdf (accessed 28.04.2024).

On the approval of the 2019 action plan for the implementation of the National Strategy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine for 2016-2020: Action plan: as of August 14, 2019. Official. kind. Official Gazette of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/657-2019-р. (accessed 17.04.2024).

Activity program of the Cabinet of Ministers of Ukraine: as of June 12, 2020. Cabinet of Ministers of Ukraine. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministrivt120620 (accessed 30.04.2024).

Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis of EU4YOUTH – Unveiling the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine. 2020. https://euneighbourseast.eu/wp-content/uploads/2021/07/legal-report-inukraine_ukrainian_0.pdf (accessed 30.04.2024).

Nazarchuk, V. “Social entrepreneurship in the conditions of war: medicine or placebo?”. https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/9/70856 (accessed 30.04.2024).

National sociological survey: on the perception of people with disabilities in Ukraine. (2023). https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_los_112023_press.pdf (accessed 15.02.2024).

National strategy for creating a barrier-free space in Ukraine for the period until 2030. Approved by order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 14, 2021 No. 366. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (accessed 30.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23 — Оновлено 2024-06-26

Версії

Як цитувати

Гребешкова, О. М., Маринюк, С. І., & Кондратюк, К. М. (2024). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПАТЕРН РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Стратегія економічного розвитку України, 54, 17–30. https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.017.030 (Original work published 23, Червень 2024)

Номер

Розділ

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці