ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ФЕНОМЕНУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА НАУКОВУ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ) ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.176.186

Ключові слова:

внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, витрати, наукова діяльність, науково-технічна діяльність

Анотація

За повної відсутності опису процесів контролю витрат на дослідження і розробки у статті досліджено сучасні тлумачення дій щодо контролю витрат діяльності суб’єктів господарювання. На основі систематизації трактувань термінів «контроль витрат» і «внутрішній контроль» визначено ключові атрибути операцій з контролю витрат на дослідження і розробки. На цій основі формалізовано базові атрибути даних дій і сформульовано дефініцію терміну «внутрішній контроль витрат наукової (науково-технічної діяльності), а також транспоновано його до рівня підприємства.

Біографія автора

Олена Сергіївна Шумейко , ДННУ «Академія фінансового управління»

аспірантка, ДННУ «Академія фінансового управління» (м. Київ, Україна)

Посилання

Bihdan, I. A. Nematerialni aktyvy: problemy vyznannia, obliku i audytu. Kharkiv: KhYMB, 2005.

Brazhna, L. V. “Poriadok vidobrazhennia v obliku stvorennia nematerialnykh aktyvi.” Oblik i finansy APK 4 (2005): 35-38. [in Ukrainian]

Korytnyk, L. P. “Oblikovyi aspekt upravlinnia derzhavnymy finansamy u sferi nauky.” Finansy Ukrainy 1 (2022): 103-117 [in Ukrainian]

Hutsalenko, L. V., Kotsupatryi, M. M., Marchuk, U. O. Vnutrishnohospodarskyi kontrol: navch. posib. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 2014. [in Ukrainian]

Korinko, M. D. Kontrol ta analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh yii dyversyfikatsii: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia: monohr. Kyiv: DP «Inform.-analit. ahentstvo», 2007. [in Ukrainian]

Novyk, I. V. “Orhanizatsiia systemy vnutrishnoho kontroliu na pidpryiemstvi.” Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva] 2 (2017): 188–196. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_2_22 (accessed 10.05.2024 r.) [in Ukrainian]

Orel, V. M. “Sutnist i rol kontroliu yak funktsii upravlinnia”. Efektyvna ekonomika. 6 (2013). http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_83. (accessed 19.05.2024) [in Ukrainian]

Volkov O.I., Denysenko M.P., Hrechan A.P. Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti Ukrainy: navch. posib. Kyiv: KNT, 2006. [in Ukrainian]

Kryvanych, M. Yu., Artiukh, O. V. “Vnutrishnii kontrol obliku vytrat: metodychni aspekty” Elektronne naukove fakhove vydannia «Ekonomika ta suspilstvo (2018): 914-920. [in Ukrainian]

Maksimova, V. F. Vnutrishnii kontrol ekonomichnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva — systemnyi pidkhid do rozvytku. Kyiv : AVRIO, 2005. [in Ukrainian]

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 10.05.2024 r.) [in Ukrainian]

Instruktsiia z orhanizatsii ta zdiisnennia vnutrishnoho kontroliu v Natsionalnomu ahentstvi z pytan zapobihannia koruptsii. https://nazk.gov.ua/uk/documents/instruktsiyaz-organizatsiyi-ta-zdijsnennya-vnutrishnogo-kontrolyu-v-natsionalnomu-agentstvi-z-pytanzapobigannya-koruptsiyi/ (accessed 10.05.2024 r.) [in Ukrainian]

Posibnyk z pytan orhanizatsii vnutrishnoho kontroliu rozporiadnykamy koshtiv derzhavnoho biudzhetu» (2019 r.). https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B4%D0%BE%D0%B4_%201%20%D0%9-F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D-1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D-0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%92%D0%9A.pdf (accessed 10.05.2024 r.) [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Як цитувати

Шумейко , О. С. (2024). ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ФЕНОМЕНУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА НАУКОВУ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ) ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Стратегія економічного розвитку України, 54, 176–186. https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.176.186

Номер

Розділ

Ефективність та результативність розвитку підприємств