ДОРОЖНЯ КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НОВОУТВОРЕНИХ (ОБ’ЄДНАНИХ) ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Інна Володимирівна Заблодська, Світлана Іванівна Гречана

Анотація


Дорожнє картування є визнаним інструментарієм стратегічного планування та широко використовується по всьому світові, але в Ук- раїні не набуло достатнього застосування. Представлена стаття стала спробою визначити та систематизувати теоретично-методичні засади щодо їх використання у плануванні розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах реформи децентралізації. Досліджено сутність методу дорожнього картування та обґрунтовано переваги його використання у плануванні розвитку ОТГ. Зазначено ряд недоліків даного інструменту, які ускладнюють його широке розповсюдження. Запропоновано проводити картування за класичною методикою та у вигляді technology roadmapp як різновиду, що найбільше відповідає потребам територіального планування. Побудовано дорожню карту розвитку новоутворених територіальних громад з використанням партисипативного підходу.

Ключові слова


стратегічне планування; дорожня карта; об’єднана територіальна громада; розвиток; партисипативний підхід; децентралізація

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua