Том 44 (2019)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень  стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ДОРОЖНЯ КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НОВОУТВОРЕНИХ (ОБ’ЄДНАНИХ) ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Інна Володимирівна Заблодська, Світлана Іванівна Гречана 27-39
ДІАГНОСТИКА СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Олена Олександрівна Кизенко 39-49
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Михайлівна Ємельяненко, Наталія Вікторівна Федірко, Валерія Ігорівна Москвіна 63-81
ОЦІНКА СПОСОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Соломія Михайлівна Кльоба 81-90

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ PDF
Myhailo I. Dyba, Oleksandr M. Dyba 5-15
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦІННОСТІ PDF
Ievgeniia K. Kutsenko 16-26

Теорія і практика стратегічного управління

ДОРОЖНЯ КАРТА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НОВОУТВОРЕНИХ (ОБ’ЄДНАНИХ) ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Inna V. Zablodska, Svitlana I. Hrechana 27-39
ДІАГНОСТИКА СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Olena O. Kyzenko 39-49
СТАТЕГІЧНА МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
Nataliia V. Shevchuk, Vadim M. Rud, Vladislav U. Fesenko 50-62

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Larisa M. Yemelianenko, Nataliia V. Fedirko, Valeriia I. Moskvina 63-81
ОЦІНКА СПОСОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Solomiya M. Kloba 81-90

Розвиток секторів і галузей економіки

ОПТИМІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Dmytro A. Gorovyi, Svitlana V. Chernobrovkina 91-101
ОРГАНІЧНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Tetiana O. Zaichuk 102-118
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Hanna V. Yangol 119-140

Освіта

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВ В УКРАЇНІ PDF
Oleksandr V. Pavlenko 141-153
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ БІЗНЕС-ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ PDF
Vitalii Y. Pazdrii 153-166