ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Larisa M. Yemelianenko ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
  • Nataliia V. Fedirko ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Valeriia I. Moskvina ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

система соціального захисту населення, соціальне страхування, соціальне обслуговування, соціальне забезпечення, соціальні гарантії, державна соціальна політика

Анотація

У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела інформації для встановлення результативності системи соціального захисту населення. Обґрунтовано пріоритетність фактору задоволеності соціальними послугами, які виступають методологічним базисом для оцінювання рівня ефективності системи соціального захисту населення. Здійснено на основі запропонованого алгоритму аналітичний розрахунок рівня ефективності за та побудовано прогнозну оцінку його значення із розрахунку коливання кількості бенефіціарів системи соціального захисту населення України. Використано методи експертного оцінювання, прогнозування розвитку системи соціального захисту за інерційним та песимістичним сценаріями на три роки. Сформульовано висновки щодо кореляції рівня ефективності та кількості отримувачів послуг соціального захисту

Біографії авторів

Larisa M. Yemelianenko, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

доктор екон. наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління

Nataliia V. Fedirko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат екон. наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

Valeriia I. Moskvina, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірантка кафедри національної економіки та публічного управління

Посилання

Second European Quality of Life Survey. Overview / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. URL: http://www.eurofound.europa.eu/ pubdocs/ 2009/02/en/2/EF0902EN.pdf

Hordiyenko L. A. “Ocinka finansovoho zabezpechennya social"noyi sfery v Ukrayini”. [“Assessment of the financial security of the social sphere in Ukraine”]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2016. №27. S. 127–130. [in Ukrainian]

The State Statistics Service of Ukraine. Official site. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian]

Kryteriyi efektyvnosti social"noyi polityky derzhavy. Social"na polityka derzhavy. [Criteria for the effectiveness of social policy of the state. Social policy of the state]. URL: http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3465-kriteryi-efektivnost-socalnoyi-poltikiderzhavi.html. [in Ukrainian]

Libanova E. M., Hladun O. M., Lisohor L. S. Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini: analitychna dopovid. [Measuring the quality of life in Ukraine: an analytical report]. K. 2013. [in Ukrainian]

Monitoring social indicators. Ministry of Social Policy of Ukraine. 2017. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=141688. [in Ukrainian]

National Institute of Statistics and Economic Research. Official site. URL: http://www.cleiss.fr/. [in Ukrainian]

Pohribna V. L., Volyanska O. V. “Kryteriyi ocinky efektyvnosti social"noyi polityky: vid teoriyi do praktyky”. [“Criteria for assessing the effectiveness of social policy: from theory to practice”]. Visnyk Nacional"noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». 2014. №3. P. 192–203. [in Ukrainian]

Statistical information. State Employment Service of Ukraine. 2017. URL: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543. [in Ukrainian]

Statistical data. Social Insurance Fund for Industrial Accidents and Occupational Diseases of Ukraine. 2017. URL: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=1. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів