ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ ТА ІННОВАТИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Anatolii A. Turylo, Nataliia O. Shura, Serhii A. Rtyshchev

Анотація


Ринкова система господарювання так функціонує, що в ній постійно відбуваються і такі економічні явища як банкрутство, ліквідація та збитковість певної кількості підприємств. Відбувається це не дивлячись на те, що підприємства самостійно визначають вектор свого розвитку, фінансовоекономічну політику, рівень виробничої і соціальної сфери, сукупність клієнтів і бачення ринкового позиціонування тощо. Така ситуація в діяльності підприємств, коли мають місце різні за рівнями і глибиною економічні проблеми, має
на меті вимагати від менеджменту цих підприємств переоцінки в процесі формування управління і здійснення сукупності виробничо-господарських операцій на ньому. У статті визначено об’єктивні етапи конкурентного розвитку підприємства, а також об’єктивний і суб’єктивний впливи на процес його адаптації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах. Визначено особливості та етапи інноваційно-адаптаційного процесу як системи розвитку підприємства. Результатом дослідження є розробка системи координації процесів адаптації та інноватизації.


Ключові слова


інноватизація; адаптація; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Shponka, T. O. «Praktychnyi dosvid vykorystannia metodiv upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh dynamichnosti zovnishnoho seredovyshcha«. [«Practical experience of vikoristaniya methods of control of subordination in conditions of dynamic environment«]. Aktualni problemy ekonomiky, no 3 (2014): 248–255. [in Ukranian].

Kudlaienko, S. V. «Teoretychni osnovy poniattia «adaptatsiia pidpryiemstv»«. [«Theoretical basis of the concept of «adaptation of the enterprise««]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: ekonomichni nauky, no 5/2 (2009): 172–174. [in Ukranian].

Chorna, L. O., and Kudlaienko, S. V. «Alhorytmy formuvannia mekhanizmu adaptatsii pidpryiemstva do kryzovykh umov«. [«Algorithm for forming the mechanism of enterprise adaptation to crisis conditions«]. Investytsii: praktyka i dosvid, no 20 (2011): 19–21. [in Ukranian].

Heorhiadi, N. H. Intehrovani systemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobuduvannia pidpryiemstv. [Integrated management systems for economic development of machine-building enterprises]. Lviv: Lvivska politekhnika, 2009. [in Ukranian].

Kolodina, O. M. «Ekonomichnyi zmist adaptatsii pidpryiemstva«. [«Economic content of enterprise adaptation«]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu, no 1 (2010): 200–211. [in Ukranian].

Kolodina, O. M. «Mistse ekonomichnoi adaptyvnosti pidpryiemstva u mnozhyni yoho vlastyvostei«. [«Place of economic adaptability of the enterprise in the set of its properties«]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 3/2 (2009): 45–47. [in Ukranian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua