Том 43 (2018)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень  стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку  інвестиційної сфери. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск sedu43(2018)

Зміст

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

АФРИКАНСЬКІ КРАЇНИ У ФОКУС-ГРУПІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Dmytro Y. Ventskovskyy, Ivan V. Us 7-20

Теорія і практика стратегічного управління

THEORETICAL FRAMEWORK FOR CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT WITHIN THE CONTEXT OF THE MODERN PARADIGM OF MANAGEMENT PDF
Olena Derevyanko 21-35
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСІВ В УПРАВЛІННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ PDF
Arpine M. Serobian 35-46
КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОТИРІЧЧЯ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ, ВИДИ ТА ОБ’ЄКТИ СПРЯМУВАННЯ PDF
Ihor V. Smolin 46-56

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ІННОВАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ СВІТУ ЗА РЕЙТИНГОМ FORBES
Liudmyla A. Petrenko, Ann A. Prykhodko 57-68
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ ТА ІННОВАТИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Anatolii A. Turylo, Nataliia O. Shura, Serhii A. Rtyshchev 68-76
ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» PDF
Natalia M. Chukhraieva, Iryna I. Mykolaichyk 77-83

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЯК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Tetiana V. Holoborodko, Yuliia O. Kurakina 84-93
ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ PDF
Mykola I. Ishchenko, Yevhenia V. Mishchuk 94-105
ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВИЛ В СФЕРІ ОСВІТИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ PDF
Vira I. Usyk 105-117

Розвиток секторів і галузей економіки

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Oksana V. Shatilo 118-128

Ефективність та результативність розвитку підприємств

ЯКІСНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Viktoriia V. Havrenkova 129-140
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Olena O. Kyzenko, Olha V. Dopilko 140-150
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Oksana I. Lyushenko 151-161
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Tatiana V. Semenyaka 161-170
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Nataliia V. Shevchuk, Katya V. Zaika, Diana S. Soltys 170-182

Освіта

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Nadiia M. Kruhla, Ludmyla A. Burkova 183-193