ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ»

Автор(и)

  • Viktoriia L. Smiesova ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Ключові слова:

економічні інтереси, інтерес, економічна поведінка, потреби, мотиви, стимули

Анотація

У статті проведено семантичний аналіз категорії «економічні інтереси» на основі еволюційного, системного і міждисциплінарного підходів. Здійснено науковий аналіз визначень категорії «економічні інтереси», які були запропоновані представниками вітчизняної економічної думки. Розкрито їх зміст, стрижневі принципи і характеристики. Обґрунтовано слабкі місця логіки побудови і розкриття визначень зазначеної категорії. Запропоновано авторське трактування економічних інтересів, яке розкриває їх сутність, зміст і практичне значення та враховує вказані недоліки.

Біографія автора

Viktoriia L. Smiesova, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Skvortsov, A.Yu. «Genezis harakteristiki ekonomicheskih interesov». Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2013. V 3. T. 19.: 68-70.

Стратегія економічного розвитку України. № 42 (2018) 46

Chernetsova, N.S. Ekonomicheskaya priroda i evolyutsiya sistemyi ekonomicheskih interesov : dis. ... d-ra ekon. nauk. M.. 2003.

Babina, O.E., Lozova, Yu.P. «Ekonomichni interesi v sistemi rinkovih vidnosin». Vodniy transport. 2013. 1: 75-79.

Tonkih, O.G. «Vpliv ekonomichnih interesiv na realizatsiyu mizhnarodnoyi konkurentospromozhnosti». Kultura narodov Prichernomorya. 2010. 196, T. 1: 195-198.

Kanapuhin, P.A., Haustov, Yu.I. «Sistema ekonomicheskih interesov i ih rol v motivatsionnom mehanizme». Vestnik VGU, s. «Ekonomika i upravlenie». 2004. 2: 11-21.

Filipchenko, A.M. Denisova, N.A. «Ekonomicheskie interesyi: priroda, suschnost, klassifikatsiya». Vestnik Ekaterininskogo instituta. 2015. 4(32): 95-100.

Ozhegov, S.I., Shvedovoy N.Yu., red. Slovar russkogo yazyika: okolo 57 000 slov. 20-e izd., ispr. M.: Russkiy yazyik. 1988.

Entsiklopedicheskiy slovar. 86 t. Repr. vospr. izd. «Entsiklopedicheskiy slovar F. A. Brokgauza i I. A. Efrona». SPb.: Firma «POLRADIS», AOOT «Ivan FYodorov». 1993-2003. http://www.vehi.net/brokgauz/

Shynkaruk, V.I., holov. red. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk : entsyklopediia. Kyiv : Abrys. 2002. http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_ entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf

Surmin, Yu.P., Bakumenko, V.D., Mykhnenko, A.M., uklad. ta in. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia. K. : NADU. 2010.

Kravchenko, S.A. Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy russko-angliyskiy slovar: bolee 10000 edinits. M.: OOO «Izdatelstvo Astrel»: OOO «Izdatelstvo «Ast»: OOO «Tranzitkniga». 2004. http://socioline.ru/files/5/39/kravchenko_s._a._-_sociologicheskii_ enciklopedicheskii_russko-angliiskii_slovar._bolee_10_000_edinic_-_2004.pdf

Toftul, M.H. Suchasnyi slovnyk z etyky : slovnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 2014. http://eprints.zu.edu.ua/11783/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BAa1.pdf

Dubenyuk, N. Bolshaya psihologicheskaya entsiklopediya. M. Eksmo. 2007. http://slovarionline.ru/bolshaya_psihologicheskaya_entsiklopediya/ page/interes.2190/

Kovalchuk, S.S. Formuvannia i realizatsiia natsionalnykh ekonomichnykh interesiv u tranzytyvnii ekonomitsi: avtoref. dys. Kyiv. 2006.

Melnyk, L.M., Makarenko, P.M. Ekonomichna teoriia — politekonomichnyi aspekt: navch. posib. K.: Kondor, 2008.

Bazylevych, V.D., red. Ekonomichna teoriia: politekonomiia: pidruchnyk. K.: Znannia-Pres, 2007.

Mochernyi, S.V., red. Ekonomichna entsyklopediia. 3 t. K.: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”. 2000-2003.

Lukyanova, A.A. «Vzaimosvyaz ustoychivogo razvitiya ekonomicheskoy sistemyi i ekonomicheskih interesov». Izvestiya PGPU. 2008. 7(11): 54-57

Mihaylov, A.M. Andreeva, T.A. «Realizatsiya ekonomicheskih interesov uchastnikov vneshneekonomicheskoy deyatelnosti s ispolzovaniem marketingovyih issledovaniy». Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2014. 4(114): 26-30

Krivenko, K.T., Savchuk, V.S.,. Belyaev, O.O Politichna ekonomiya: navchalniy posibnik. K.: KNEU, 2001.

Didenko, O.M. «Teoretychne doslidzhennia naukovo-metodychnykh pidkhodiv do doslidzhennia sutnosti poniattia «Ekonomichnyi interes». Naukovyi visnyk «Demokratychne samovriaduvannia». 2013. 12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_33

Scherbakov, I.V. «Ekonomicheskiy interes v motivatsionnom obrazovanii ekonomicheskoy deyatelnosti». Voprosyi ekonomiki i prava. 2012. 10.: 39-42.

Kolomiets, L.G. «K voprosu o suschnosti i prirode ekonomicheskih interesov». Ekonomicheskie nauki. 2008. 2(39): 118-121.

Antoshkina, L.I. Vyshcha osvita v systemi suspilnykh interesiv: monohrafiia. Donetsk: TOV «Iuho-Vostok, Ltd». 2008.

Novikova, N.L. «Systemne doslidzhennia hnoseolohii ekonomichnykh interesiv». Biznesinform. 2012. 11: 33-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-07

Номер

Розділ

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці