Том 42 (2018)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень  стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку  інвестиційної сфери. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА БІЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Olena H. Derevianko 5-18
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Olha M. Kudlasevych 18-28
КОНЦЕПЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЇЇ ІДЕЙ МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ PDF
Tetiana V. Omelianenko, Kseniia O. Korotkova 29-38
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ» PDF
Viktoriia L. Smiesova 38-48
ОРГАНІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В РЕПУТАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
Olena V. Teterntieva 48-57

Теорія і практика стратегічного управління

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Кateryna V. Vyshnevska 58-70
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ PDF
Oleksandr V. Hrabovenko 70-89
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Oleksandr K. Shafalyuk 89-98

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ PDF
Мykhaylo I. Dyba, Іievhenii S. Osadchyi 99-111
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Oleksandr M. Dyba 111-118
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Anna O. Kramarenko, Dmytro O. Barabas 119-127

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Yevheniia M. Andrushchak, Oksana I. Shchurevych 128-138
ЦІЛЬОВЕ ПУБЛІЧНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Teniana V. Zhyber 138-147
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Iryna Y. Stukan 147-161

Розвиток секторів і галузей економіки

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У ПРОЦЕСІ СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ PDF
Nadiia V. Pysarenko 162-177
СУЧАСНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ PDF
Vladyslav V. Tipanov, Svitlana I. Tkalenko 178-187

Ефективність та результативність розвитку підприємств

ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Viacheslav M. Dyba 188-198
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК УПРАВЛІНСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ PDF
Olena O. Kyzenko, Vitaliia A. Prokopenko 198-208
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Volodymyr P. Kukoba 208-216
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оleksii V. Magdaliuk 217-226

Освіта

ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ІЗ ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА ТЕОРІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Iryna V. Kubareva, Yevhenii V. Notevskiy 227-243
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ PDF
Liudmyla A. Petrenko, Valentyn V. Semko, Dariia A. Yushkova 244-255