ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ

Oleksandr V. Hrabovenko

Анотація


На основі комплексного аналізу діяльності виявлено сучасні тенденції розвитку підприємств сфери послуг пожежної безпеки та ідентифіковано передумови диверсифікації їх діяльності, яка є одним із можливих способів їх розвитку. Досліджуються передумови диверсифікації в зовнішньому (екзогенному) та внутрішньому (ендогенному) вимірах з урахуванням основних тенденцій розвитку галузі й ринку пожежної безпеки. Наведено характеристику економічного та управлінського аспектів діяльності досліджуваних компаній в сучасних умовах з прогнозуванням тенденцій їх розвитку на найближчу перспективу.


Ключові слова


диверсифікація діяльності підприємств; стратегія підприємств; пожежна безпека; розвиток підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. Novaia korporatyvnaia stratehyia. SPb: Pyter Kom, 1999.

Boumen, K. Osnovi stratehycheskoho menedzhmenta. M: Banky y byrzhy, YuNYTY, 1997.

Nalyvaiko, A.P. Teoriia stratehii pidpryiemstva. Suchasnyi stan ta napriamky rozvytku: Monohrafiia. K.: KNEU, 2001.

Tsohla, O. O. Obgruntuvannia ta ekonomichne otsiniuvannia dyversyfikatsii diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: avtoref. diss. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)». Lviv, 2011.

Butenko, L. M. Formuvannia ta realizatsiia stratehii dyversyfikatsii diialnosti pidpryiemstva : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)».Kyiv, 2011.

Savchenko, Yu. T. Doslidzhennia marketynhovykh kanaliv rozpodilu na rynku system protypozhezhnoho zakhystu: Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka, vol. 863 (2017): 185-91.

Savchenko, Yu. T. Otsiniuvannia chynnykiv rozvytku rynku tekhnichnykh zasobiv bezpeky: Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Elektronika. zb. nauk. pr, 2006, 229-236.

Andriienko, M. V. Udoskonalennia mekhanizmiv rehuliuvannia protseu zabezpechennia pozhezhnoi bezpeky v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 20 (2017): 46–49.

Petrishyna, T.O. Otsinka mozhlyvosti vprovadzhennia oboviazkovoho protypozhezhnoho strakhuvannia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Finansovi mekhanizmy zabezpechennia rozvytku ekonomiky Ukrainy v suchasnykh umovakh: zb. nauk. materialiv Vseukr.nauk.-prakt. konf., April 15, 2016, 202–203.

Ansoff, H. I. Strategies for diversification. Harvard Business Review, vol. 35(5), (1957): 113-24.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 85 Vid 23 Lystopada 2016r. 2016. Accessed Desember 24, 2017. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-2016-p.

Bodnia, T. Mykola Chechotkin: Rozghliadaietsia versiia pro te, shcho pozhezhnu syhnalizatsiiu «Viktorii» vidkliuchyv personal. Tsenzor.NET. 2017. Accessed March 10, 2018. https://ua.censor.net.ua/resonance/458856/mykola_chechotkin_rozglyadayetsya_versiya_pro_ te_scho_pojejnu_sygnalizatsiyu_viktoriyi_vidklyuchyv_personal.

Balachuk, I. U stolychnykh shkolakh i dytsadkakh vyiavyly 7 tysiach porushen porushen pozhezhnoi bezpeky.Ukrainska pravda. 2017. Accessed March 10, 2018. https://kiev.pravda.com.ua/news/59c22b6bcb1b2/.

Prykhodko, Y. Ekonomyka rinka bezopasnosty Ukrayni ukhodyt v «korobku». Security.ua. 2016. Accessed March 12, 2018. http://security.ua/top/economy/ekonomikarynka-bezopasnosti-ukrainy-ukhodit-v-korobku/.

Analytyka rinka bezopasnosty Ukrayni — protyvorechyia y vivodi ekspertov. Security.ua. 2016. Accessed March 12, 2018. http://security.ua/articles/analytics/analitika_rynka_bezopasnosti_ukrainy_protivorechiya_i_v yvody_ekspertov/.

Uriad znovu dozvolyt perevirky bezpeky, sered inshoho i prodovolchoi», — Hroisman pro trahediiu u «Viktorii» . TSENZOR.NET. 2017. Accessed March 12, 2018. https://ua.censor.net.ua/news/456073/uryad_znovu_dozvolyt_perevirky_bezpeky_sered_insh ogo_i_prodovolchoyi_groyisman_pro_tragediyu_u_viktoriyi.

Hroisman oholosyv pro masshtabni perevirky pozhezhnoi bezpeky. SEHODNIA. 2018. Accessed March 12, 2018. https://ukr.segodnya.ua/economics/business/groysmanobyavil-o-masshtabnyh-proverkah-pozharnoy-bezopasnosti-1126114.html.

Smolin, I. V. Systema stratehichnoho planuvannia rozvytku pidpryiemstva : avtoref. diss. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ek. nauk : spets. 08.06.01 «Ekonomika, orhanizatsiia ta upravlinnia pidpryiemstvamy».Kyiv, 2005.

Hrabovenko, O. Formuvannia konkurentnykh perevah kompanii na osnovi dyversyfikatsii yii diialnosti (na prykladi TOB «АLTІS-DYZАІN»). 2016. Accessed March 12, 2018. https://www.slideshare.net/alegre380/hrabovenko-present-1.

Bukhvalov, A. V and Katkalo, V. S. Sovremennie traktovky stratehyi dyversyfykatsyy. Rossyiskyi zhurnal menedzhmenta. 1, Vol.6 (2008): 57–64.

Galbraith, Jay R. Strategy and Organization Planning. Human Recourse Management. Spring-Summer (1983).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua