ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Anna O. Kramarenko ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Dmytro O. Barabas ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

державна інноваційна політика, стимулювання інновацій, інноваційна діяльність, інноваційна продукція, інновації, Україна

Анотація

У статті досліджено основні складові інноваційної політики України, у т.ч. законодавчу базу, об’єкти, суб’єкти, принципи та призначення. Узагальнено світовий досвід використання фіскальних інструментів стимулювання інновацій і здійснено його порівняння з вітчизняними реаліями. Серед основних проблем імплементації інноваційної політики в Україні ідентифіковано падіння результуючих показників, брак фіскальних засобів стимулювання інновацій, значну кількість законодавчих норм, що пригнічують підприємницьку діяльність загалом та інноваційну — зокрема. Запропоновано можливі шляхи подолання труднощів при розбудові дієвої державної інноваційної політики в Україні.

Біографії авторів

Anna O. Kramarenko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

бакалавр менеджменту

Dmytro O. Barabas, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Holovko, Inna. «Podatkovi pilhy: stymul do innovatsii chy pozhyttievyi bonus». Visnyk. Pravo znaty vse pro podatky i zbory, no. 14, April 8, 2016. Available at: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/9614

Honcharenko, O. A. «Formy ta metody derzhavnoho stymuliuvannia naukovotekhnichnoi ta innovatsiinoi diialnosti v derzhavakh — chlenakh EU». Pravo ta innovatsii, no. 4 (2015): 79–85.

Husiev, V. O. «Derzhavna innovatsiina polityka: metodolohiia formuvannia ta vprovadzhennia», monograph. Donetsk: South-East, 2011.

Dykan, V.L «Kontseptsiia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy». Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 52, (2015): 9–20.

Ehorov, Y.Iu. «Ynnovatsyonnaia Ukrayna-2020: osnovnie polozhenyia natsyonalnoho doklada». Ekonomyka Ukrayni, no. 9, (2015): 4-18.

Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy u 2015 rotsi, 2016. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/dop/04/dop_nntd15_pdf.zip.

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy : Statistical zb. — Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2017/zb/09/zb_nayka_2016.zip.

Kamianska, O.V. «Podatkovi pilhy yak skladova systemy stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv». Ekonomika i upravlinnia, no. 3 (2013): 79–85.

Lebedeva, L.V. «Suchasna innovatsiina polityka derzhavy v Ukraini: problemy ta perspektyvy reformuvannia». Efektyvna ekonomika, no. 1 (2014) Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664

Moldovan, Oleksii. «DEstymuliuiuchi pilhy». Dzerkalo tyzhnia, no. 31, August 30, 2013. Available at: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/destimulyuyuchi-pilgi-_.html

Pylypenko, Oleh. «Cherez podatky do innovatsii — yakoiu ye formula uspikhu dlia Ukrainy». November 1, 2016. Available at: https://www.imena.ua/blog/success-innovations-ua/

Safonov Yu.M. «Pryntsypy derzhavnoi innovatsiinoi polityky Ukrainy». Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), no. 1 (2011): 81-87.

Опубліковано

2018-06-07

Номер

Розділ

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність