АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Larisa O. Norik, Irina L. Lebedeva

Анотація


Виходячи із необхідності забезпечення об’єктивності та надійності результатів наукових економічних досліджень, автори пропонують поглиблення кількісного аналізу гендерної рівності в Україні завдяки використанню методів математичної статистики. Наведено результати статистичного аналізу впливу гендерного фактору на формування кількості безробітних в Україні. Як засіб реалізації методів математичного оброблення результатів статистичних досліджень використано електронні таблиці та функції MS Excel, які дозволяють наочно відображати операції із статистичними даними на кожному етапі дослідження.  Виявлені завдяки застосуванню методів математичної статистики гендерні диспропорції на ринку праці зумовлюють необхідність використання гендерного підходу під час розробки основних програм розвитку України. Проведення регулярних наукових досліджень на ринку праці із застосуванням методів математичної статистики дозволить створити об’єктивне підґрунтя для висновків гендерної експертизи існуючих законодавчих актів та забезпечити аналітичну основу політики зайнятості населення.

Ключові слова


гендерна рівність; математична статистика; комплексні дослідження; статистичні функції та надбудови MS Excel

Повний текст:

PDF

Посилання


Poluiaktova, O. “Problemy bezrobittia v Ukraini” [“Problems of unemployment in Ukraine”]. Ekonomika i suspilstvo 2 (2016): 31–35. [in Ukrainian].

Naumova, M. “Retrospektyvnyi analiz bezrobittia v umovakh transformatsiinykh zrushen na rynku pratsi Ukrainy” [“Retrospective analysis of unemployment in the conditions of transformational shifts in the Ukrainian labor market”]. Biznes Inform 4 (2018): 198–208. [in Ukrainian].

Semykina, M. V., Buhaiova, M. V., & Honcharova, N. V. “Henderni aspekty zainiatosti v Ukraini” [“Gender aspects of employment in Ukraine”]. Ekonomichni nauky 30 (2016): 114–126. [in Ukrainian].

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 04.09.2019) [in Ukrainian].

Zhelezniakova, E., Lebedeva, I., Norik, L., & Stiepanova, K. Laboratornyi praktykum z navchalnoi dystsypliny «Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka» [Laboratory Workshop on the Discipline "Theory of Probability and mathematical statistics"]. Kharkiv, 2016. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua