Том 45 (2019)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезота мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Zoya P. Baranik, Olena A. Petukhova 5-13
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ PDF
Svetlana A. Besarab, Alina G. Koshel 14-25
АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Larisa O. Norik, Irina L. Lebedeva 25-35

Теорія і практика стратегічного управління

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Viktoriia Yu. Bozhanova, Oleksandra Eu. Kononova 36-55
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ PDF
Oleksandr V. Hrabovenko 55-66

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Alla Y. Oliinyk 67-76
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ РІТЕЙЛУ PDF
Ann Proskokova 77-92

Ефективність та результативність розвитку підприємств

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Tetiana О. Kobiеlieva 93-106
ЦІННІСНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Oksana V. Melnyk 107-115
ФІНАНСОВІ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ВАРТІСНІ АСПЕКТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Nataliia V. Shevchuk, Maryna V. Hybalo, Lesya V. Denysсhchuk 116-125

Освіта

ІДЕОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ PDF
Tatyana V. Arkhypova 126-135
ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Liudmila M. Dybkova 135-149
РОЗРОБКА МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Oleksandr V. Pavlenko 150-164
ІДЕОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ PDF
Tatyana V. Arkhypova 126-135