ІДЕОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Tatyana V. Arkhypova

Анотація


У статті розглянуто сутність та причини виникнення інформаційної турбулентності. Визначено, що репутація є найціннішим нематеріальним активом університету, який посилює його конкурентоздатність, залучає ресурси та збільшує капіталізацію бренду. Представлено основні критерії рейтингування репутації університету. Розглянуто модель системи управління репутацією вищого навчального закладу та запропоновано сучасні інструменти реалізації креативних ідей щодо формування та управління репутацією університету в умовах нестабільного інформаційного середовища. Сформульовано висновок про необхідність створення в університеті інформаційно–комунікаційного бюро, яке цілеспрямовано продукуватиме креативні конструкції, що формуватимуть контент інформаційних повідомлень, оперативно реагуватиме і управлятиме усіма репутаційними ризиками, що існують в умовах гібридної  інформаційної агресії, глобальних змін внутрішнього і зовнішнього комунікативного простору.

Ключові слова


університет; інформаційна турбулентність; репутація; рейтинг; процес управління репутацією ЗВО; керовані інформаційні канали; інформаційно-комунікаційне бюро

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrenko, L. A., Semko, V. V., & Yushkova, D. A. “Obhruntuvannia metodyky pobudovy reitynhu zakladiv vyschoi osvity dlia abituriientiv ta robotodavtsiv”. [“Methodology for the ranking of higner education institutions”]. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny 42 (2018): 244–266. [in Ukrainian]

Shevchenko, L.S. “Suspilna reputatsiia universytetu: faktor doviry v osvitnii sferi” [“Public reputation of the university: a factor of confidence in the educational sphere”]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» 2 (13) (2013): 9–22. [in Ukrainian]

Khymych, I. “Imidzh yak vazhlyvyi pokaznyk diialnosti pidpryiemstva u suchasnykh umovakh rozvytku korporatyvnoi kultury”. [“Image as an important indicator of enterprise activity in modern conditions of development of corporate culture”]. Ekonomika ta derzhava 2 (2009): 59–60. [in Ukrainian]

Reznyk, S. D., & Yudyna, T. A. “Systema y mekhanyzmi upravlenyia reputatsyei vissheho uchenoho zavedenyia”. [“The system and mechanisms of reputation management of

Стратегія економічного розвитку України. № 45 (2019)

a higher academic institution”]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz 2 (2010): 51–57. [in Russian]

Osypenko, S. M., & Tovma, O. A. “Upravlinnia dilovoiu reputatsiieiu pidpryiemstva na osnovi faktorno-operatsiinoho pidkhodu” [“Management of business reputation of the enterprise on the basis of factor-operational approach”]. Komunalne hospodarstvo mist 104 (2012): 172–176. [in Ukrainian]

Lebid, I. O. “Osoblyvosti upravlinnia reputatsiieiu pidpryiemstva” [“Peculiarities of managing reputations”]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu Vol. 1(16) (2014): 66–72. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua