ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Liudmila M. Dybkova

Анотація


Статтю присвячено аналізу впливу трансформаційних змін у цифровій економіці на освітній процес та визначення чинників, які підвищують міжнародну конкурентоспроможність університетів. Проаналізовано компоненти рейтингів WUR, ARWU, Webometrics, QS World University Rankings. Доведено важливість вільного володіння іноземною мовою викладачами та студентами з метою запрошення викладачів провідних університетів світу до викладання; збільшення кількості залучених до навчання іноземних студентів; розробки викладачами онлайн-курсів та розміщення їх на онлайн-платформах (Coursera, edX, XuetangX та ін.); здійснення наукових досліджень у складі міжнародних організацій; посилення програм студентської та академічної мобільності. Наголошено на важливості розробки університетами програм транснаціональної освіти (дистанційне навчання, відкриття філіалів в інших країнах світу та ін.) у тому числі й міжнародне визнання дипломів та акредитації освітніх програм.

Ключові слова


конкурентоспроможність університету; ринок праці; онлайн-курси; рейтинг університету; цифрові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Kluzer, S., & Pujol Priego, L. DigComp into Action — Get inspired, make it happen. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018. DOI:10.2760/112945.

https://www.internetlivestats.com

World Economic Forum. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 2016. http://www3.weforum.org/docs/ WEF_Future_of_Jobs.pdf.

Workforce of the future. The competing forces shaping 2030. https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforceof-thefuture-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf.

Skills for a Digital World. Ministerial Meeting on the Digital Economy Background Report. http://www.oecd-ilibrary.org/scienceand-technology/skills-for-a-digital-world_ 5jlwz83z3wnw-en.

European Commission. A New Skills Agenda for Europe. Working Together to Strengthen Human Capital, Employability and Competitiveness. Brussels. http://ec.europa.eu/ transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-356-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A. & Hall, C. NMC Horizon Report, 2016. The New Media Consortium. https://www.learntechlib.org/p/171478.

Rashkevich, Yu. Bologna process and new paradigm of higher education. [The Bologna Process and the New Higher Education Paradigm]. Lvіv: Vid-vo Lvіv. Polіtehnіki, 2014. [in Ukrainian].

http://www.shanghairanking.com

http://www.webometrics.info/en/world

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

http://www.ox.ac.uk

https://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all

https://unstats.un.org/unsd/demographicsocial/products/vitstats/sets/Series_A_2019.pdf

The race for international education. https://www.britishcouncil.org/research-policyinsight/insight-articles/race-international-ed?_ga=2.141762354.1071900714.1574360042536251528.1574360042.

https://www.classcentral.com

https://www.coursera.org

Adams, B., Cummins M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., & Ananthanarayanan, V. “NMC Horizon Report: 2017” Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/2017nmchorizon-report-he-EN.pdf

Digital Study Trends Survey. Publ. McGraw-Hill Education. https://s3.amazonaws.com/ecommerce-prod.mheducation.com/unitas/highered/explore /sites/study-trends/2017-digital-trends-survey-results.pdf.

Holovko, L. “Suchasni chynnyky vplyvu na formuvannia liudskoho kapitalu” [“Current Factors Influence On Formation Human Capital”]. Sotsialno — trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka 1 (2018). [in Ukrainian].

Dybkova, L. “Korotkostrokovi navchalni kursy yak trend suchasnoi biznes-osvity” [“Short-term Educational Courses as a Trend of Modern Business Education”]. Innovatsii v biznes-osviti, May 22–23, 2019. [in Ukrainian].

New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology. World Economic Forum. The Boston Consulting Group, 2016. http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua