DOI: https://doi.org/10.33111/sedu.2020.46.149.168

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНУ ҐРУНТОВОЇ СИСТЕМИ

Svitlana M. Belinska, Valery V. Horlachuk, Olena V. Lazarieva

Анотація


У статті розкрито теоретико-методологічні засади формування і реалізації еколого-економічної політики в умовах поширення процесів економічної глобалізації. Проаналізовано першопричини еколого-економічної і соціальної кризи у сільськогосподарському землекористуванні. Обґрунтовується, що потенційні можливості системи ґрунту розкриваються лише у гармонійному поєднанні його внутрішнього і зовнішнього середовища. Зазначено, що ґрунт потрібно розглядати як матеріальну систему, яка має свою структуру, організацію, якісні характеристики, а не тільки як поверхневий шар землі. Тільки у взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища (світло, тепло, волога, повітря, рельєф, час, антропогенні впливи на систему ґрунту) ґрунт набуває такої властивості як родючість.  Доведено, що сутнісною складовою енергоресурсу ґрунту є гумус як фактор регулювання всіх процесів у ґрунті. Це вказує на необхідність досягнення умови балансу витрат енергетичного потенціалу ґрунту — гумусу на формування урожаю біомаси і надходження енергії ґрунту із зовнішнього середовища завдяки органічній складовій.Запропонована унікальна модель управління енергоресурсом системи ґрунту.Розроблено підходи до гармонійного поєднання внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом науково обґрунтованої структури посівних площ, урожайності сільськогосподарських культур, які дозволяють знайти «золоту середину» між витратами гумусу і його нагромадженням.

Ключові слова


сільськогосподарське землекористування; управління земельними ресурсами; ґрунт; гумус; природна родючість

Повний текст:

PDF

Посилання


Tretyak, A. M., Drugak, V. M. «Metodologichni osnovy teritorialnogo planuvannya vykoristannya zemel u zarubijnih krainah ta v Ukraini» [«Essays on agrarian problems of building socialism»]. Zemlevporyadny visnyk 3 (2008): 38–45.

Pershin, P. M. Narisi agrarnih problem budivnictva socializmu [Essays on agrarian problems of building socialism]. Kyiv: Naukova dumka, 1973.

Kazmir, P. G. Organizacia silskogospodarskogo vykoristannya zemel na landshaftno– ekologichny osnovy [Organization of agricultural land use on a landscape-ecological basis]. Lviv: Spolom, 2009.

Novakovska, I. O. Ekonomika zemlekoristuvannya [Economics of land use]. Kyiv: Agrarna nauka, 2018.

Zlupko, S. M.SergjPodolinsky — vcheny, politik, revolucioner [Serhiy Podolynsky is a scientist, politician, and revolutionary]. Lviv: Kamrnyar, 1990.

Rudenko, M. D.Energia progresu: Narisi z fizichnoi ekonomii [Energy of Progress: Essays on Physical Economy]. Kyiv: Molod, 1998.

Dorosh, Y. M., and G. K. Cherednichenko «Pidsumki ta perspectivi gruntovih obstejen silskogospodarskih ugid Kiivchiny» [«Results and prospects of soil surveys of agricultural lands of Kyiv region»]Zemleustry I kadastr3 (2007): 77–79.

Kanash, O. P. «Gruntovi zjomki: retrospekcia I suchasni problem» [«Ground surveys: retrospection and current issues»] Zemleustry I kadastr 3 (2007): 22–24.

SOTER. Soіl Terraіn Database (2017). [S. l. : s. n.]. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/ projects/ sotersoіlterraіn–database (accessed: 25.05.2017).

Hartemіnk, A. E., and B. Mіnasny«Towards dіgіtal soіl morphometrіcs»Geoderma. Oct. Vol. 230–231 (2014): 305–317.

Malone, B. P., Mіnasny, B., and A. B. McBratney Usіng R for Dіgіtal Soіl Mappіng. Progress іn Soіl Scіence. [S. l.] : Sprіnger Іnternatіonal Publіshіng, 2016.http ://www.ebook.de/de/product/28074067/brendan_p_ malone_budіman_mіnasny_alex_b_mcbratney_ usіng_r_for_dіgіtal_soіl_mappіng.html

MacMіllan, R. A. Experіences wіth applіed DSM: protocol, avaіlabіlіty, qualіty and capacіty buіldіng. In: Dіgіtal Soіl. Mappіng wіth Lіmіted Data / Ed. by Alfred E. Hartemіnk, Alex B. McBratney, Marіa de Lourdes Mendonça–Santos. Amsterdam: Sprіnger Netherlands, 2015: 113–135.

Dіgіtal soіl mappіng at multіple scales іn Brіtіsh Columbіa, Canada / Scott Smіth, Chuck Bulmer, Eve Flager [et al.]. Program and Abstracts, 4th Global Workshop on Dіgіtal Soіl Mappіng, 24.05. 2010, Rome, Іtaly / Іnternatіonal Unіon of Soіl Scіences. Rome : ІUSS, 2010:1–9. https://pdfs. semantіcscholar.org/f2d8/83e9098dfa9ccad11df 2ef7072e9da131 dce.pdf. 27. Florіnsky І.V. Dіgіtal

Terraіn Analysіs іn Soіl Scіence and Geology. Amsterdam : Academіc Press, 2012. / Elsevіer, 379. http://www.ebook.de/de/product/15567653/ іgor_v_florіnsky_dіgіtal_terraіn_ analysіs_іn_soіl_scіence_and_geology. Html.

Tretyak, A. M. «Problemi rozvitku dershavnogo zemelnogo kadastru v Ukrainy» [«Problems of development of the state land cadastre in Ukraine. Land law of Ukraine: theory and practice»] Zemelne Pravo Ukrainy: teoria i praktika, 6 (2011): 15–26.

Belopolsky, N. G.Environika — nauka o razvityy soverchenstvovania obchestva i mira [Environics is the science of the development and improvement of society and the world] Donetsk, Mariupol, IEPNAU Ukraini, 1997.

Erina, A. M., Zahochay, V.B., and D. L. ErinMetodologia naukovih doslidgen. Kyiv: Centr navchalnoy literaturi, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua