Том 46 (2020)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Представлено окремі аспекти державного регулювання економіки. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Leonid Yu. Bigunov-Novikov 5-22
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ PDF
Vitalii O. Voitenko 23-35
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНИ ТА ЕСТОНІЇ PDF
Iryna V. Kulaga, Olena V. Tkachenko, Vsevolod V. Klivak 36-52

Теорія і практика стратегічного управління

СУТНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Sergii S. Poliakh 53-63
ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Tetiana O. Kharchenko 63-75

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ PDF
Ganna L. Nord, Kostiantyn L. Netudykhata 76-86
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ РІТЕЙЛУ PDF
Liudmyla A. Petrenko, Анна Юріївна Проскокова 86-100
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ PDF
Mariia A. Tepliuk, Alexander A. Shapran 100-115

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Larysa M. Borysenko 116-126
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Liubov V. Borovik, Nataliya S. Tanklevska, Viktor S. Oleynik 127-137
ORGANIZATION OF STATE FINANCIAL CONTROL IN ORDER TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT PDF
Maryna O. Skoryk 137-148

Розвиток секторів і галузей економіки

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНУ ҐРУНТОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Svitlana M. Belinska, Valery V. Horlachuk, Olena V. Lazarieva 149-168
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 PDF
Nataliya B. Kuznetsova 169-180
ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Yurii Y. Opanashchuk 181-188
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Iryna M. Semenchuk 188-200

Освіта

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Zoryna V. Yurynets, Iryna H. Snovydovych 201-212