ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • Віталій Миколайович Царьов ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http://orcid.org/0000-0003-1180-9449

Ключові слова:

платформна економіка, цифрова економіка, інтернетекономіка, інституціональна теорія, трансакційні витрати, цифровізація

Анотація

В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому економічному просторі є платформа. Економіка платформ або платформна економіка являє собою трансформацію економічних ринків з реального до віртуального світу. Щоб повністю розуміти цей процес, необхідно розглянути його з точки зору інституціональної теорії і трансакційних затрат. Це дозволить зрозуміти особ- ливості становлення платформної економіки та вектору її розвитку. Метою дослідження є доведення відповідності розвитку платформної економіки основним положенням інституціональної теорії.

Біографія автора

Віталій Миколайович Царьов, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

канд. екон. наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Посилання

Siegel, E. Predictive Analytics. Hoboken (NJ), Wiley, 2016.

Zysman, J. and Kenney, M. “The Next Phasein the Digital Revolution: Platforms, Abundant Computing, Growth and Employment”, ETLA Reports. No 61 (2016). https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3181977.3173550

Boudreau, K., and Haghiu, A. “Platforms rules: multi-sided platforms as regulators”. In Gawer, A. (ed.) Platforms, Markets and Innovation.Cheltenham, Edward Elgar (2009): 163–191.

Dobusch, L. ”Sharing Economy Between Commons and Commodification”. JKU Conference, Linz, 10–13 January (2017). http://www.jku.at/JKU_Site/JKU/conferen- ces/content/e290365/e321486/e321494/Dobusch_Grea Trans.pdf

Schor, J. B. “Does the sharing economy in creaseine quality within the eightypercent? Findings from a qualitative study from platform providers”. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 10, no. 2, (2017): 263–279.

Bostman, R. “The sharing economy lacks a shared definition”. Working paper (2013). https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition

“Transitions Towards New Economies? A Transformative Social Innovation Perspective”. TRANSIT Working paper, no. 3 (2015). http://www.transitsocialinnovation.eu/resource-hub- transitions-towards-new-economies-atransformative-social-innovation-perspective

Zysman, J., and Kenney, M. “The Next Phasein the Digital Revolution: Platforms, Abundant Computing, Growth and Employment”, ETLA Reports, No 61 (2016). https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3181977.3173550

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці