Том 47 (2020)

					##issue.viewIssueIdentification##
У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління в сучасних умовах господарювання. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери.
Опубліковано: 2020-12-24

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Теорія і практика стратегічного управління

Розвиток секторів і галузей економіки