ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Аліна Олександрівна Ковальова, Наталія Станіславівна Танклевська

Анотація


У статті досліджено методичний підхід оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства за загальним інтегральним показником, побудованим на аналізі критеріальних показників: фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, ліквідності і платоспроможності, банкрутства та ділового розвитку. Об’єктом проведеного дослідження є процеси фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України, а предметом є методичні основи інтегральної оцінки фінансовоекономічного стану таких підприємств. У статті наведено авторський підходи до формування єдиної загальної інтегральної оцінки стану підприємства на основі фінансових та економічних показників. Теоретичне і методологічне підґрунтя даної статті складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань ефективності використання фінансових ресурсів підприємств і визначення методичних підходів до формування стратегії фінансового забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств. Під час написання статті були використані: монографічний метод — застосовано при вивченні літературних джерел; метод функціонально-структурного аналізу — для постановки досліджуваної проблеми та відстеження причинно-наслідкової зумовленості її виникнення; метод порівняльного та кореляційного аналізу — для виявлення та оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансово-економічних стан досліджуваних підприємств.

Ключові слова


ефективність; виробництво; сільське господарство; інтегральний показник; фінансування; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Shchemelyova, A. V., and Artemenko L. P. Pidkhody do otsinyuvannya efektyvnosti stratehiyi. [Approaches to evaluating the effectiveness of the strategy]. URL: https://probleconomy.kpi.ua. [in Ukrainian]

Long, E. V. “Metod DEA pry otsintsi osnovnykh resursnykh pokaznykiv silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv rehionu.” [“DEA method in estimating the main resource indicators of agricultural enterprises in the region”]. Economics of agro-industrial complex. 11 (2016): 55 — 57. [in Ukrainian]

Pavlik, V. P. “Kontrol hospodaryuvannya u zabezpechenni efektyvnoho upravlinnya silskohospodarskymy pidpryyemstvamy.” [“Management control in ensuring effective management of agricultural enterprises”]. Economics of agro-industrial complex. 5 (2017): 73-75. [in Ukrainian]

Dema, D. I. Finansova polityka v ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyvy. [Financial policy in the agricultural sector of the economy: status and prospects]. Zhytomyr: ZhNAEU, 2016. [in Ukrainian]

Larikova, T. V. “Osoblyvosti rozrakhunku intehralʹnoyi otsinky finansovoho stanu subʺyektiv hospodaryuvannya.” [“Features of the calculation of the integrated assessment of the financial condition of economic entities”]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 6 (2014): 229-230. [in Ukrainian]

Zakabluk, G. O. “Doslidzhennya dynamiky pokaznykiv finansovo-ekonomichnoho stanu promyslovykh pidpryyemstv na zasadakh intehralʹnoho otsinyuvannya.” [“Research of dynamics of indicators of financial and economic condition of industrial enterprises on the basis of integrated estimation”]. Investments: practice and experience, № 12 (2018): 38-40 [in Ukrainian]

Economic Code of Ukraine: current legislation as amended and supplemented. September 2, 2011. K .: Alert. 2011. 31 p.

Nedilskaya, L. V., and Dorokhova, L. M. Finansova polityka v ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyva. [Financial policy in the agricultural sector of the economy: status and prospects]. Zhytomyr: ZhNAEU, 2015. [in Ukrainian]

Tereshchenko, O. O. Finansova diyalnist subyektiv hospodaryuvannya. [Financial activities of economic entities]. Kyiv: KNEU, 2003. 75 p. [in Ukrainian]

Pavlovsky, S. V. Finansuvannya pidpryyemstv u period finansovoyi kryzy: alternatyvni rishennya. [Enterprise financing during the financial crisis: alternative solutions]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 17 (2016): 112. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua