ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Аліна Олександрівна Ковальова ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» http://orcid.org/0000-0002-2086-7168
  • Наталія Станіславівна Танклевська ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» http://orcid.org/0000-0003-2906-4051

Ключові слова:

ефективність, виробництво, сільське господарство, інтегральний показник, фінансування, стратегія

Анотація

У статті досліджено методичний підхід оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства за загальним інтегральним показником, побудованим на аналізі критеріальних показників: фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, ліквідності і платоспроможності, банкрутства та ділового розвитку. Об’єктом проведеного дослідження є процеси фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України, а предметом є методичні основи інтегральної оцінки фінансовоекономічного стану таких підприємств. У статті наведено авторський підходи до формування єдиної загальної інтегральної оцінки стану підприємства на основі фінансових та економічних показників. Теоретичне і методологічне підґрунтя даної статті складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань ефективності використання фінансових ресурсів підприємств і визначення методичних підходів до формування стратегії фінансового забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств. Під час написання статті були використані: монографічний метод — застосовано при вивченні літературних джерел; метод функціонально-структурного аналізу — для постановки досліджуваної проблеми та відстеження причинно-наслідкової зумовленості її виникнення; метод порівняльного та кореляційного аналізу — для виявлення та оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансово-економічних стан досліджуваних підприємств.

Біографії авторів

Аліна Олександрівна Ковальова, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

аспірантка

Наталія Станіславівна Танклевська, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

доктор екон. наук, професор, завідувачка кафедри економіки та фінансів

Посилання

Shchemelyova, A. V., and Artemenko L. P. Pidkhody do otsinyuvannya efektyvnosti stratehiyi. [Approaches to evaluating the effectiveness of the strategy]. URL: https://probleconomy.kpi.ua. [in Ukrainian]

Long, E. V. “Metod DEA pry otsintsi osnovnykh resursnykh pokaznykiv silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv rehionu.” [“DEA method in estimating the main resource indicators of agricultural enterprises in the region”]. Economics of agro-industrial complex. 11 (2016): 55 — 57. [in Ukrainian]

Pavlik, V. P. “Kontrol hospodaryuvannya u zabezpechenni efektyvnoho upravlinnya silskohospodarskymy pidpryyemstvamy.” [“Management control in ensuring effective management of agricultural enterprises”]. Economics of agro-industrial complex. 5 (2017): 73-75. [in Ukrainian]

Dema, D. I. Finansova polityka v ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyvy. [Financial policy in the agricultural sector of the economy: status and prospects]. Zhytomyr: ZhNAEU, 2016. [in Ukrainian]

Larikova, T. V. “Osoblyvosti rozrakhunku intehralʹnoyi otsinky finansovoho stanu subʺyektiv hospodaryuvannya.” [“Features of the calculation of the integrated assessment of the financial condition of economic entities”]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 6 (2014): 229-230. [in Ukrainian]

Zakabluk, G. O. “Doslidzhennya dynamiky pokaznykiv finansovo-ekonomichnoho stanu promyslovykh pidpryyemstv na zasadakh intehralʹnoho otsinyuvannya.” [“Research of dynamics of indicators of financial and economic condition of industrial enterprises on the basis of integrated estimation”]. Investments: practice and experience, № 12 (2018): 38-40 [in Ukrainian]

Economic Code of Ukraine: current legislation as amended and supplemented. September 2, 2011. K .: Alert. 2011. 31 p.

Nedilskaya, L. V., and Dorokhova, L. M. Finansova polityka v ahrarnomu sektori ekonomiky: stan ta perspektyva. [Financial policy in the agricultural sector of the economy: status and prospects]. Zhytomyr: ZhNAEU, 2015. [in Ukrainian]

Tereshchenko, O. O. Finansova diyalnist subyektiv hospodaryuvannya. [Financial activities of economic entities]. Kyiv: KNEU, 2003. 75 p. [in Ukrainian]

Pavlovsky, S. V. Finansuvannya pidpryyemstv u period finansovoyi kryzy: alternatyvni rishennya. [Enterprise financing during the financial crisis: alternative solutions]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 17 (2016): 112. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розвиток секторів і галузей економіки