ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Кизенко ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6109-4798
  • Олена Миколаївна Гребешкова ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6896-3941
  • Ірина Володимирівна Кубарева ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6950-5937
  • Вероніка Анатоліївна Верба ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6160-150X
  • Денис Сергійович Ліфінцев ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4074-3725
  • Анна Василівна Гуренко Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6632-6984

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2021.49.138.155

Ключові слова:

екосистема, освітня програма, соціальні мережі, SMART платформа, стейкхолдери, комунікація, цифрова трансформація, університет

Анотація

У статті розкрито проблему трансформації існуючих підходів щодо створення нових дієвих зв’язків між університетами та усіма зацікавленими сторонами, що стає підґрунтям створення конкурентоспроможних освітніх програм. Метою дослідження є визначення передумов для формування екосистеми та обґрунтування концепції взаємодії ключових стейкхолдерів освітньої програми на засадах партнерства, мережевої комунікації та діджитал-трансформації. Автори доводять доцільність формування інформаційно-комунікаційного простору освітньої програми як екосистеми із застосуванням усіх можливостей, що надають діджитал-технології, зокрема: розкривають причини неефективності чинних комунікаційних каналів у межах університетських освітніх програм; виявляють можливості та обмеження технології соціальних мереж у розгортанні СМАРТ-платформи освітньої програми; пропонують концепт такого віртуального простору; ґрунтовно аналізують вигоди платформи для ключових стейкхолдерів освітньої програми. Представлена архітектоніка СМАРТ-платформи освітньої програми, яка описує визначальні компоненти такої платформи, визначені із урахуванням потреб ключових стейкхолдерів освітньої програми та SMART-принципів формування екосистеми. Пропоноване платформне рішення дозволяє об’єднати вже відомі діжитал-інструменти та нові технічні рішення (chatbot, VR etc.) на єдиній базі та розгорнути «дружній» по відношенню до усіх зацікавлених сторін простір спілкування для вирішення оперативних та стратегічних завдань навчального, практичного та дослідницького характеру. Запит членів освітньої спільноти щодо формування відкритого навчального простору вирішує такі завдання: 1) учні отримують прямий доступ до всіх навчальних матеріалів, актуальної інформації про співпрацю з компаніями та участь у наукових проектах; 2) розширення меж освітніх продуктів, використання нових засобів і форм виховної роботи, залучення до навчального процесу експертів бізнесу; 3) прямий доступ роботодавців до студентів програми як потенційних співробітників, що мінімізує трансакційні витрати на пошук кадрів з високим рівнем практичної компетентності, залучення молодих талантів, впровадження сучасного навчального змісту відповідно до професійних стандартів. Така співпраця зможе забезпечити актуальність наукових досліджень, підвищити їх практичну значущість і сприятиме перенесенню інноваційних технологій у бізнес-середовище. 

Біографії авторів

Олена Олександрівна Кизенко, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

доктор еконмоічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Олена Миколаївна Гребешкова, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва 

Ірина Володимирівна Кубарева , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

кандидат екон. наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Вероніка Анатоліївна Верба, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Денис Сергійович Ліфінцев, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Анна Василівна Гуренко, Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

кандидат екон. наук, доцент кафедри «Менеджмент і підприємництво на морському транспорті»

Посилання

International Student Survey. Global opportunities in the new higher education paradigm. QS_ISS2020_GLOBAL_FINAL.pdf (unibuddy.com) (accessed February 15, 2021).

Moore, J. Predators and Prey: A New Ecology of Competition, Harvard Business Review, May, 1993.

Freeman, E. R. Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.

Saghapour, M., Iranmanesh, M., Zailani, S., & Goh, G. G. G. An empirical investigation of campus portal usage. Education and Information Technologies, 23(2), (2018): 777- 795.

Beck, Kent, Beedle, Mike, van Bennekum, Arie and others. Manifesto for Agile Software Development. http://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html (accessed May 29, 2021).

Herby. Why agile? — The Stacey complexity model. https://www.scrumtips.com/2016/02/17/stacey-complexity-model/ (accessed April 18, 2021).

Active Citizens facilitator’s toolkit. British Council. 2017-2018: 48-49. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf (accessed November 23, 2021).

Turturean, Ciprian. Classifications of foresight methods. An. Inst. Cerc. Ec. „Gh. Zane”, t. 20, i. II, Iaşi, 2011: 113-123. https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fices.ro%2FRePEc%2Fzan%2Fygzier%2F2011%2F2011_2_03_Anuar_Tomul20_Turturean.pdf;h=repec:zan:ygzier:v:20:y:2011:i:2:p:113-123 (accessed October 23, 2021).

Ejdys, J., Gudanowska, A., Halicka, K., Kononiuk, A., Magruk, A., Nazarko, J., Nazarko, Ł., Szpilko, D. and U. Widelska. “Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland.” Foresight and STI Governance, vol. 13, no 1, 2018: 77–89. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.1.77.89

Griffiths, Mark D., Kuss, Daria J. and Zsolt Demetrovics. Chapter 6 — Social Networking Addiction: An Overview of Preliminary Findings. At: Rosenberg, Kenneth Paul and Laura Curtiss Feder (eds.) Behavioral Addictions, Academic Press, 2014: 119-141. DOI: 10.1016/B978-0-12-407724-9.00006-9.

Watermeyer, R. “Social Networking Sites”. At: Chadwick, Ruth (ed.) Encyclopedia of Applied Ethics, 2nd Edition , 2012: 152-159. DOI: 10.1016/B978-0-12-373932-2.00427-0.

Nyenno, I. M. “Digital public goods as a basis to reach sustainable development goals by the state”. Market economy: modern management theory and practice. Vol. 20. Issue 2 (48), 2021: 116-127.

Digital Public Goods Definition. Site “Digital Public Goods Alliance”. https://digitalpublicgoods.net/registry/ (accessed October 29, 2021).

Nordhaug, L. M., and L. Harris. Digital Public Goods Alliance. 5 Year Strategy (2021-2026). Promoting digital public goods to create a more equitable world, June, 2021: 7-8. https://digitalpublicgoods.net/DPGA_Strategy_2021-2026.pdf (accessed October 19, 2021).

Kurch-Lucas, Elena. What are smart learning environments? An interview with Sirkka Freigang, Head of Smart Learning Environments at Bosch.IO. https://blog.boschsi.com/future-of-work/what-are-smart-learning-environments-2/ (accessed October 27, 2021).

Chatbot learning: everything you need to know about machine learning chatbots. https://www.whoson.com/chatbots-ai/chatbot-learning-everything-need-know-machinelearning-chatbots/ (accessed October 27, 2021).

Romanenko, O. O. “A View of the Enterprise’s Strategic Platform in the Context of the Global Tendency Towards Building the Business Ecosystems”. Business-Inform 12, 2017: 418-423.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Освіта