Том 49 (2021)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезота мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Представлено окремі аспекти державного регулювання економіки. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Опубліковано: 2021-12-31

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Теорія і практика стратегічного управління

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

Розвиток секторів і галузей економіки

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Освіта