РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ: АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Лариса Олександрівна Лігоненко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5597-5487
  • Василь Анатолійович Андрійчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0009-0006-8624-9836

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2023.52.016.037

Ключові слова:

резильєнтність, економічна резильєнтність, організаційна резильєнтність, резильєнтність бізнесу, підприємство, економічні дослідження, бібліометрія, SCOPUS, VOSviwer

Анотація

У роботі досліджено тренди наукової публікаційної активності за ключовими словами "резильєнтність", "економічна резильєнтність", "організаційна резильєнтність" та "резильєнтність бізнесу". Дослідження проведено за допомогою бібліометричного аналізу на основі даних науко-метричної бази SCOPUS та аналізу ключових слів із використанням програмного засобу VOSviwer. Встановлено центри та фахівців, що займаються даною проблематикою. Виявлено найбільш вживані ключові слова, проведена оцінка, візуалізовано взаємозв’язки використаних ключових слів. Охарактеризовано наявні кластери наукових досліджень та оцінено перспективи розвитку подальших досліджень проблематики резильєнтності в економічному контексті. Особливий інтерес для дослідників можуть становити результати узагальнення досвіду та інструментарію резильєнтності, який набуто українськими підприємствами й організаціями, українською економікою і суспільством в цілому під час російсько-української війни. Зроблено висновок, що в умовах BANI-світу підходи до забезпечення резильєнтності діяльності підприємств та організацій мають докорінно змінитися, спираючись на набутий досвід та інтегруючи як вже апробований, так й інноваційний інструментарій цього напряму управління, який має стати пріоритетним. 

Біографії авторів

Лариса Олександрівна Лігоненко , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Василь Анатолійович Андрійчук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант, кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Посилання

Voronko-Nevidnycha, T. V. Zastosuvannia kontseptsii rezylientnosti dlia zabezpechennia funktsionuvannia pidpryiemstv ahroprodovolchoi sfery u povoiennyi period. [Application of the concept of resilience to ensure the functioning of agri-food enterprises in the postwar period]. https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/14662 (accessed 27.04.2023). [in Ukrainian].

Kholiavko, N. I. “Systemno-synerhetychna paradyhma formuvannia rezylientnosti systemy vyshchoi osvity do umov stanovlennia informatsiinoi ekonomiky (na osnovi modeli Quadruple Helix)”. [“System-synergetic paradigm of formation of resilience of higher education system to conditions of formation of information economy (based on Quadruple Helix model)”]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi 3(1) (2019): 127-134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3(1)__21 (accessed 27.04.2023). [in Ukrainian].

Pyrozhkov, С. І., Bozhok, Ye. В., and Khamitov, Н. В. “National resilience of the country: strategy and tactics of anticipation of hybrid threats”. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. (8) (2021): 74–82. https://doi.org/10.15407/visn2021.08.074 [in Ukrainian].

Kyi, V. L. Zastosuvannia kontseptsii ekonomichnoi rezylientnosti dlia rozvytku pidpryiemstv. [Application of the concept of economic resilience for enterprise development]. http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/125723 (accessed 27.04.2023). [in Ukrainian].

Arie, Y. Lewin, Massini, Silvia, and Carine Peeters. “Microfoundations of Internal and External Absorptive Capacity Routines”. Organization Science 22(1) (2010): 81-98. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0525

Tyre, Marcie J., Orlikowski Wanda J. “Windows of Opportunity: Temporal Patterns of Technological Adaptation in Organizations”. Organization Science 5(1) (1994): 98-118.

Duchek, Stephanie. “Organizational resilience: a capability-based conceptualization”. Business Research 13 (2020): 215–246. https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7

Birta, H. O., Burhu Yu. H. Metodolohiia i orhanizatsiia naukovykh doslidzhen. [Methodology and organization of scientific research]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 2014. [in Ukrainian].

Cascio, Jamais. Facing the Age of Chaos. (2020, April 29). https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d (accessed 27.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Лігоненко , Л. О., & Андрійчук, В. А. (2023). РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ: АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Стратегія економічного розвитку України, 52, 16–37. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.52.016.037

Номер

Розділ

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці