Том 52 (2023)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Запропоновано напрями розвитку секторів економіки та окремих галузей. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи підвищення ефективності функціонування та економічного ро-звитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти. 

Опубліковано: 2023-08-14

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Розвиток секторів і галузей економіки

Освіта