ЦІЛЬОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Марія Анатоліївна Теплюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6823-336X
  • Олександр Андрійович Шапран Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1663-5062

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2023.52.058.071

Ключові слова:

охорона здоров’я, система управління, фінансування, медичні заклади, кадровий потенціал, реформи, розвиток, цілі, стратегія

Анотація

Функціонування системи охорони здоров’я в Україні перебуває в умовах реформування, що потребує детального ознайомлення з історією її становлення та поточного функціонування. Автори аналізують організаційну структуру вітчизняної системи охорони здоров’я, включаючи рівні управління, медичні заклади, способи фінансування та кадровий потенціал. У статті розглядається організація рівнів управління в системі охорони здоров’я України, включаючи Міністерство охорони здоров’я, регіональні та місцеві органи управління, медичні заклади на рівні міст, сіл та областей. Описується роль і функції кожного рівня управління, їх взаємодія та відповідальність у регулюванні і координації діяльності системи охорони здоров’я. Також аналізується фінансування системи охорони здоров’я в Україні, включаючи джерела фінансування, механізми розподілу коштів, фінансову стабільність і виклики, з якими стикається система фінансування цієї сфери. У статті детально розглядається організація та функціонування медичних закладів у системі охорони здоров’я України, включаючи лікарні, поліклініки, амбулаторії та інші медичні установи. Автори описують роль та функції різних медичних закладів, їх взаємодію та організацію надання медичних послуг на різних рівнях системи охорони здоров’я. Розглядається кадровий потенціал системи охорони здоров’я України, включаючи кадрові ресурси, підготовку та кваліфікацію медичного персоналу. Описується роль медичного персоналу в системі охорони здоров’я, зокрема, лікарів, медичних сестер, фармацевтів та інших медичних працівників. Аналізуються виклики та перспективи в галузі розвитку кадрового потенціалу системи охорони здоров’я в Україні. Звертається увага на виклики та перспективи реформування системи охорони здоров’я в Україні, включаючи роль регулювання, фінансування, організації медичних закладів та розвитку кадрового потенціалу. Автори роблять висновки про потреби в подальших зусиллях для покращення функціонування системи охорони здоров’я в Україні, а саме — шляхом розширення доступу до медичних послуг, покращення якості надання медичної допомоги, ефективного використання фінансових ресурсів та розвитку кадрового потенціалу. 

Біографії авторів

Марія Анатоліївна Теплюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Олександр Андрійович Шапран, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

магістр економіки, аспірант

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy: st.49 [Constitution of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4324 (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

“Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia”: Zakon Ukrainy. [“On State Financial Guarantees of Medical Service to the Population”: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady on October 19, 2017. № 2168-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

“Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki nadaiutsia v derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia ta vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh”: Postanova KMU ["On approval of the list of paid services provided in state and communal health care institutions and higher medical educational institutions": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Kabinet Ministriv Ukrainy. 1996. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

“Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia”: Zakon Ukrainy ["On state financial guarantees of medical care of the population": Law of Ukraine]. 2168-VIII, Redaktsiia vid 01.01.2021. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

“Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki nadaiutsia v derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia ta vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh”: Postanova KMU vid 17 veresnia 1996 r. № 1138. ["On approval of the list of paid services provided in state and communal health care institutions and higher medical educational institutions": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. September 17, 1996 No. 1138. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Medychna reforma. [Medical reform]. Uriadiavyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy, 2022. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Medychna reforma v Ukraini. [Medical reform in Ukraine]. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, 2022. https://moz.gov.ua/plan-reform (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Vymohy do paketiv posluh prohramy medychnykh harantii [Requirements for service packages of the medical guarantee program.]. Natsionalna sluzhba zdorov`ia Ukrainy, 2021. https://nszu.gov.ua/images/PMG%20booklet__23.03.pdf (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Suleimanova, I. I., Mishustina, L. S., and Korenieva, Yu. O. “Upravlinnia okhoronoiu zdorovia v Ukraini: reformuvannia systemy ta tendentsii rozvytku”. [“Health care management in Ukraine: system reform and development trends”]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen 2 (2019): 50-54 [in Ukrainian].

U zakladakh, shcho uklaly dohovory z NSZU, zrosla kilkist medychnykh pratsivnykiv. [The number of medical workers has increased in institutions that have signed contracts with the National Health Service]. Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy, 2021. https://nszu.gov.ua/novini/u-zakladah-shcho-uklali-dogovori-z-nacionalnoyu-sluzhboyu-zd470 (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Okhorona zdorovia [Demographic and social statistics. Health care]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2021. http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Doslidzhennia tinovoi ekonomiky v Ukraini. [Study of the shadow economy in Ukraine.]. Natsionalnyi bank Ukrainy, 2020. https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennyatinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Havrylenko, O. “Yak u nezalezhnii Ukraini reformuvaly systemu okhorony zdorovia”. [“How the health care system was reformed in independent Ukraine”]. Spilne, 2021. https://commons.com.ua/ru/eksperimenti-nad-lyudmi-yak-u-nezalezhnij-ukrayinireformuvali-sistemu-ohoroni-zdorovya/ (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Reshota, N. “Klasyfikatsiia osnovnykh modelei medychnykh system u sviti ta shliakh Ukrainy”. [“Classification of the main models of medical systems in the world and the path of Ukraine”]. Ingenius, 2020. https://ingeniusua.org/articles/klasifikaciya-osnovnikh-modeleymedichnikh-sistem-u-sviti-ta-shlyakh-ukraini (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Problemy okhorony zdorov`ia ta shliakhy yikh vyrishennia. [Health care problems and ways to solve them]. Asotsiatsiia mist Ukrainy, 2022. https://auc.org.ua/galuz/ohoronazdorovya#description (accessed 28.05.2023) [in Ukrainian].

Filipova, N. V. “Analiz systemy finansuvannia okhorony zdorovia v Ukraini”. [“Analysis of the healthcare financing system in Ukraine.”]. Finansovi resursy: problemy formuvannia ta vykorystannia 25 (2021): 151–158 [in Ukrainian].

Borshch, V., Shchur, R., and Chuvakov, O. “Motivation and stimulation mechanism of medical staff in developing countries: main challenges and way sofits improving in Ukraine”. Baltic Journal of economic studies Vol. 4, no 4 (2018): 56–61. https://doi.org/10.30525/2256-0742/20184-4-56-61

Chung, M. “Health care reform: learning from other major health care systems”. Princeton Public Health Review Dec. 2 (2017). https://pphr.princeton.edu/2017/12/02/unhealthy-health-care-a-cursory-overview-of-major-health-care-systems/ (accessed 28.05.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Теплюк, М. А., & Шапран, О. А. (2023). ЦІЛЬОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Стратегія економічного розвитку України, 52, 58–71. https://doi.org/10.33111/sedu.2023.52.058.071

Номер

Розділ

Розвиток секторів і галузей економіки