Про журнал

Збірник "Стратегія економічного розвитку України" - фахове наукове видання категорії "Б", в якому публікуються статті за спеціальностями: 015 «Професійна освіта» (економіка); 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини».

Основними цілями збірника є публікація результатів наукових досліджень у сферах розвитку економіки та підприємництва, теорії стратегії та практики стратегічного менеджменту, менеджменту інновацій та інвестицій, розвитку регіонів та галузей, прогнозування та державного регулювання економіки, бізнес-освіти.

Наукометричні бази та каталоги

Поточний номер

Том 50 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Представлено окремі аспекти державного регулювання економіки. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.

Опубліковано: 2022-07-11

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Теорія і практика стратегічного управління

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Переглянути всі випуски

e-mail: sedu@kneu.ua