Найбільш читані статті

Про журнал

Збірник "Стратегія економічного розвитку України" - фахове наукове видання категорії "Б", в якому публікуються статті за спеціальностями: 015 «Професійна освіта» (економіка); 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини».

Основними цілями збірника є публікація результатів наукових досліджень у сферах розвитку економіки та підприємництва, теорії стратегії та практики стратегічного менеджменту, менеджменту інновацій та інвестицій, розвитку регіонів та галузей, прогнозування та державного регулювання економіки, бізнес-освіти.

Наукометричні бази та каталоги

Поточний номер

Том 52 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Запропоновано напрями розвитку секторів економіки та окремих галузей. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи підвищення ефективності функціонування та економічного ро-звитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти. 

Опубліковано: 2023-08-14

Весь випуск

Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Розвиток секторів і галузей економіки

Освіта

Переглянути всі випуски

e-mail: sedu@kneu.ua